Rezultāti dalībvalstu partiju dalījumā - 2019.-2024. Apvienotā Karaliste - Lielbritānija - Oficiālie rezultāti

Balsu procentuālā attiecība

Diagramma

Dalībvalstu partijas


 • Brexit Party - Brexit Party
 • Lib dems - Liberal Democrats
 • Lab. - Labour Party
 • GP - Green Party
 • Cons. - Conservative and Unionist Party
 • SNP - Scottish National Party
 • Change UK - Change UK
 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • Citas partijas GB - Citas Lielbritānijas partijas
Balsu procentuālā attiecība pēc dalībvalstu partijām
Dalībvalstu partijas Balsu procentuālā attiecība % balsu
Brexit Party - Brexit Party 31,60%
Lib dems - Liberal Democrats 20,30%
Lab. - Labour Party 14,10%
GP - Green Party 12,09%
Cons. - Conservative and Unionist Party 9,09%
SNP - Scottish National Party 3,60%
Change UK - Change UK 3,40%
UKIP - United Kingdom Independence Party 3,30%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 1,00%
Citas partijas GB - Citas Lielbritānijas partijas 1,52%

Avots: Eiropas Parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā - 2019.-2024. Apvienotā Karaliste - Lielbritānija - Konstitutīvā sesija

Stabiņu diagramma

Kopā vietas

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

 • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
 • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S&D 10
Zaļie/EBA 11
Renew Europe 16
EKR 4
NI 29

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

 • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
 • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments

Dalībvalstu partiju un politisko grupu sadalījums - 2019.-2024. Apvienotā Karaliste - Lielbritānija - Konstitutīvā sesija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Dalībvalstu partijas Balsis
ETP
S&D
EKR
Renew Europe
GUE/NGL
Zaļie/EBA
ID
NI
Vietas
Brexit Party 31,60% 29
Lib dems 20,30% 16
Lab. 14,10% 10
GP 12,09% 7
Cons. 9,09% 4
SNP 3,60% 3
PL-PW 1,00% 1
Change UK 3,40% 0
UKIP 3,30% 0
Citas partijas GB 1,52% 0
100,00% 0 10 4 16 0 11 0 29 70

Dalībvalstu partijas

 • Brexit Party - Brexit Party
 • Lib dems - Liberal Democrats
 • Lab. - Labour Party
 • GP - Green Party
 • Cons. - Conservative and Unionist Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • Change UK - Change UK
 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Citas partijas GB - Citas Lielbritānijas partijas

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

 • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
 • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
Renew Europe - Renew Europe group 16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Lib dems Liberal Democrats 16
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
GP Green Party 7
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Lab. Labour Party 10
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Cons. Conservative and Unionist Party 4
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 29
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Brexit Party Brexit Party 29

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments