Rezultati prema državnoj stranci - 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konačni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party of England and Wales
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • Ostale stranke VB - Ostale stranke Velike Britanije
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
UKIP - United Kingdom Independence Party 27,49 %
Lab. - Labour Party 25,40 %
Cons. - Conservative Party 23,93 %
GP - Green Party of England and Wales 7,87 %
Ldem. - Liberal Democrats 6,87 %
SNP - Scottish National Party 2,46 %
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,71 %
Ostale stranke VB - Ostale stranke Velike Britanije 5,27 %

Izvor: Europski parlament

Mandati prema klubovima zastupnika - 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konstituirajuća sjednica

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 20
ECR 19
ALDE 1
Zeleni/ESS 6
EFDD 24

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Zeleni/ESS
EFDD
NI
Mandati
UKIP 27,49 % 24
Lab. 25,40 % 20
Cons. 23,93 % 19
GP 7,87 % 3
SNP 2,46 % 2
Ldem. 6,87 % 1
PL-PW 0,71 % 1
Ostale stranke VB 5,27 % 0
100,00 % 0 20 19 1 0 6 24 0 70

Državne stranke

 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party of England and Wales
 • SNP - Scottish National Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • Ostale stranke VB - Ostale stranke Velike Britanije

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 20
ECR - Europski konzervativci i reformisti 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party 19
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ldem. Liberal Democrats 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament