Tulemused liikmesriikide erakondade kaupa - 2014-2019 Suurbritannia - Suurbritannia - Lõplikud tulemused

Häälte protsent

Diagramm

Liikmesriikide erakonnad


 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party of England and Wales
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • Muud erakonnad, Ühendk. - Muud erakonnad Ühendkuningriigis
Liikmesriikide erakondade häälte protsendid
Liikmesriikide erakonnad Häälte protsent % häältest
UKIP - United Kingdom Independence Party 27,49%
Lab. - Labour Party 25,40%
Cons. - Conservative Party 23,93%
GP - Green Party of England and Wales 7,87%
Ldem. - Liberal Democrats 6,87%
SNP - Scottish National Party 2,46%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,71%
Muud erakonnad, Ühendk. - Muud erakonnad Ühendkuningriigis 5,27%

Allikas: Euroopa Parlament

Kohad fraktsioonide kaupa - 2014-2019 Suurbritannia - Suurbritannia - Avaistung

Tulpdiagramm

Kokku kohta

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

 • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
 • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
 • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
 • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
 • EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni
 • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
S&D 20
ECR 19
ALDE 1
Rohelised/EVF 6
EFDD 24

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

 • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
 • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
 • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
 • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
 • EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni
 • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament

Liikmesriikide erakondade ja fraktsioonide jaotus - 2014-2019 Suurbritannia - Suurbritannia - Avaistung

Liikmesriikide kohtade jaotus Euroopa Parlamendis fraktsioonide ja riigi tasandi erakondade kaupa.
Liikmesriikide erakonnad Hääled
ERP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Rohelised/EVF
EFDD
NI
Kohta
UKIP 27,49% 24
Lab. 25,40% 20
Cons. 23,93% 19
GP 7,87% 3
SNP 2,46% 2
Ldem. 6,87% 1
PL-PW 0,71% 1
Muud erakonnad, Ühendk. 5,27% 0
100,00% 0 20 19 1 0 6 24 0 70

Liikmesriikide erakonnad

 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • Cons. - Conservative Party
 • GP - Green Party of England and Wales
 • SNP - Scottish National Party
 • Ldem. - Liberal Democrats
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • Muud erakonnad, Ühendk. - Muud erakonnad Ühendkuningriigis

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

 • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
 • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
 • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
 • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
 • EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni
 • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Liikmesriikide kohtade jaotus Euroopa Parlamendis fraktsioonide ja riigi tasandi erakondade kaupa.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni 24
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 20
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Lab. Labour Party 20
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 19
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Cons. Conservative Party 19
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 6
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 1
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Ldem. Liberal Democrats 1

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament