Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 1984-1989 Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie Európskeho parlamentu podľa vnútroštátnych strán a politických skupín
Krajina
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Celkový počet kresiel
BE
1,61 %
 • PS
  0,92
 • SP
  0,69
1,38 %
 • CVP-EVP
  0,92
 • PSC-PPE
  0,46
0,00 %
0,00 %
1,15 %
 • PRL
  0,69
 • PVV-ELD
  0,46
0,00 %
0,92 %
 • VU
  0,46
 • Agalev
  0,23
 • Ecolo-V
  0,23
0,00 %
0,46 %
 • PS
  0,23
 • SP
  0,23
5,53 %
DE
7,60 %
 • SPD
  7,60
9,45 %
 • CDU
  7,83
 • CSU
  1,61
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,61 %
 • Grüne
  1,61
0,00 %
0,00 %
18,66 %
DK
0,92 %
 • S
  0,69
 • Siumut
  0,23
0,23 %
 • CD
  0,23
0,92 %
 • KF
  0,92
0,23 %
 • SF
  0,23
0,46 %
 • V
  0,46
0,00 %
0,92 %
 • FolkB.
  0,92
0,00 %
0,00 %
3,69 %
EL
2,30 %
 • PASOK
  2,30
2,07 %
 • ND
  2,07
0,00 %
0,92 %
 • KKE
  0,92
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,23 %
 • E.P.EN
  0,23
0,00 %
5,53 %
FR
4,61 %
 • PS
  4,61
2,07 %
 • UDF
  1,61
 • CDS
  0,46
0,00 %
2,30 %
 • PCF
  2,30
2,76 %
 • PR
  1,61
 • UDF
  1,15
4,61 %
 • RPR
  3,69
 • CNIP
  0,46
 • PR
  0,23
 • DCF
  0,23
0,00 %
2,30 %
 • FN
  2,30
0,00 %
18,66 %
IE
0,00 %
1,38 %
 • FG
  1,38
0,00 %
0,00 %
0,23 %
 • FF
  0,23
1,84 %
 • FF
  1,84
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,46 %
IT
2,76 %
 • PSI
  2,07
 • PSDI
  0,69
6,22 %
 • DC
  5,99
 • SVP
  0,23
0,00 %
5,99 %
 • PCI
  5,30
 • Ind. Sin
  0,69
1,15 %
 • PRI
  0,69
 • PLI
  0,46
0,00 %
0,69 %
 • PCI
  0,23
 • DP
  0,23
 • UV-PSdA
  0,23
1,15 %
 • MSI-DN
  1,15
0,69 %
 • PR
  0,69
18,66 %
LU
0,46 %
 • POSL
  0,46
0,69 %
 • PCS
  0,69
0,00 %
0,00 %
0,23 %
 • DP
  0,23
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,38 %
NL
2,07 %
 • PvdA
  2,07
1,84 %
 • CDA
  1,84
0,00 %
0,00 %
1,15 %
 • VVD
  1,15
0,00 %
0,46 %
 • PSP
  0,46
0,00 %
0,23 %
 • SGP
  0,23
5,76 %
UK
7,60 %
 • Lab.
  7,37
 • SDLP
  0,23
0,00 %
10,60 %
 • Cons
  10,37
 • UUP
  0,23
0,00 %
0,00 %
0,23 %
 • SNP
  0,23
0,00 %
0,00 %
0,23 %
 • DUP
  0,23
18,66 %

Zdroj: Európsky parlament