Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 1979-1984 Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie Európskeho parlamentu podľa vnútroštátnych strán a politických skupín
Krajina
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Celkový počet kresiel
BE
1,71 %
 • PS
  0,98
 • SP
  0,73
2,44 %
 • CVP-EVP
  1,71
 • PSC-PPE
  0,73
0,00 %
0,00 %
0,98 %
 • PRL
  0,49
 • PVV-ELD
  0,49
0,00 %
0,24 %
 • VU
  0,24
0,49 %
 • FRF-RW
  0,49
5,85 %
DE
8,54 %
 • SPD
  8,54
10,24 %
 • CDU
  8,29
 • CSU
  1,95
0,00 %
0,00 %
0,98 %
 • F.D.P
  0,98
0,00 %
0,00 %
0,00 %
20,00 %
DK
0,98 %
 • S
  0,73
 • Siumut
  0,24
0,00 %
0,49 %
 • KF
  0,49
0,24 %
 • SF
  0,24
0,73 %
 • V
  0,73
0,24 %
 • FRP
  0,24
0,98 %
 • FOLKB
  0,98
0,24 %
 • CD
  0,24
3,90 %
FR
5,12 %
 • PS
  4,63
 • MRG
  0,49
2,20 %
 • UFE
  2,20
0,00 %
4,63 %
 • PCF
  4,63
4,15 %
 • UFE
  3,90
 • PR
  0,24
3,66 %
 • DIFE
  3,66
0,00 %
0,00 %
19,76 %
IE
0,98 %
 • Lab
  0,98
0,98 %
 • FG
  0,98
0,00 %
0,00 %
0,24 %
 • Ind
  0,24
1,22 %
 • FF
  1,22
0,24 %
 • Ind
  0,24
0,00 %
3,66 %
IT
3,17 %
 • PSI
  2,20
 • PSDI
  0,98
7,32 %
 • DC
  7,07
 • SVP
  0,24
0,00 %
5,85 %
 • PCI
  4,63
 • Ind. Sin.
  1,22
1,22 %
 • PLI
  0,73
 • PRI
  0,49
0,00 %
1,22 %
 • PR
  0,73
 • DP
  0,24
 • PDUP
  0,24
0,98 %
 • MSI-DN
  0,98
19,76 %
LU
0,24 %
 • POSL
  0,24
0,73 %
 • PCS
  0,73
0,00 %
0,00 %
0,49 %
 • DP
  0,49
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,46 %
NL
2,20 %
 • PvdA
  2,20
2,44 %
 • CDA
  2,44
0,00 %
0,00 %
0,98 %
 • VVD
  0,98
0,00 %
0,00 %
0,49 %
 • D66
  0,49
6,10 %
UK
4,39 %
 • Lab.
  4,15
 • SDLP
  0,24
0,00 %
14,88 %
 • Cons.
  14,63
 • UUP
  0,24
0,00 %
0,00 %
0,24 %
 • SNP
  0,24
0,00 %
0,24 %
 • DUP
  0,24
19,76 %

Zdroj: Európsky parlament