Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2009 - 2014 Litva - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai
 • LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija
 • TT - Partija Tvarka ir teisingumas
 • DP - Darbo partija
 • LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija
 • LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 26,86 %
LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija 18,61 %
TT - Partija Tvarka ir teisingumas 12,22 %
DP - Darbo partija 8,79 %
LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija 8,42 %
LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 7,36 %
Iné strany - Iné strany 17,74 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2009 - 2014 Litva - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 4
S&D 3
ALDE 2
EKR 1
EFD 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2009 - 2014 Litva - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Kresiel
TS-LKD 26,86 % 4
LSDP 18,61 % 3
TT 12,22 % 2
DP 8,79 % 1
LLRA 8,42 % 1
LRLS 7,36 % 1
Iné strany 17,74 % 0
100,00 % 4 3 2 0 1 0 2 0 12

Vnútroštátne strany

 • TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai
 • LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija
 • TT - Partija Tvarka ir teisingumas
 • DP - Darbo partija
 • LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija
 • LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
TS-LKD Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 4
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 3
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DP Darbo partija 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 1
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
TT Partija Tvarka ir teisingumas 2
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LLRA Lietuvos lenku rinkimu akcija 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Litva - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Litva Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 38 % 62 % 31 % 69 %
2009 25 % 75 % 35 % 65 %
2014 9 % 91 % 37 % 63 %
2019 27 % 73 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Litva - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok LT- Litva - Európska únia
2004 48,38 % 45,47 %
2009 20,98 % 42,97 %
2014 47,35 % 42,61 %
2019 53,48 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament