Rezultati prema državnoj stranci - 2009. – 2014. Litva - Konačni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai
 • LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija
 • TT - Partija Tvarka ir teisingumas
 • DP - Darbo partija
 • LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija
 • LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis
 • Ostale stranke - Ostale stranke
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 26,86 %
LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija 18,61 %
TT - Partija Tvarka ir teisingumas 12,22 %
DP - Darbo partija 8,79 %
LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija 8,42 %
LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 7,36 %
Ostale stranke - Ostale stranke 17,74 %

Izvor: Europski parlament

Mandati prema klubovima zastupnika - 2009. – 2014. Litva - Konstituirajuća sjednica

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP 4
S&D 3
ALDE 2
ECR 1
EFD 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2009. – 2014. Litva - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
ALDE
Verts/ALE
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Mandati
TS-LKD 26,86 % 4
LSDP 18,61 % 3
TT 12,22 % 2
DP 8,79 % 1
LLRA 8,42 % 1
LRLS 7,36 % 1
Ostale stranke 17,74 % 0
100,00 % 4 3 2 0 1 0 2 0 12

Državne stranke

 • TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai
 • LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija
 • TT - Partija Tvarka ir teisingumas
 • DP - Darbo partija
 • LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija
 • LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis
 • Ostale stranke - Ostale stranke

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
TS-LKD Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 4
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DP Darbo partija 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 1
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
TT Partija Tvarka ir teisingumas 2
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LLRA Lietuvos lenku rinkimu akcija 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Litva - Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Litva Europska unija EU
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 38 % 62 % 31 % 69 %
2009 25 % 75 % 35 % 65 %
2014 9 % 91 % 37 % 63 %
2019 27 % 73 % 41 % 59 %

Izvor: Europski parlament

Odaziv prema godini Litva - Konačni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina LT- Litva EU - Europska unija
2004 48,38 % 45,47 %
2009 20,98 % 42,97 %
2014 47,35 % 42,61 %
2019 53,48 % 50,66 %

Izvor: Europski parlament