Stiahnuť údaje

Údaje o hlasovaní v každých európskych voľbách od roku 1979 sú ďalej k dispozícii na stiahnutie v rôznych formátoch.

Upozorňujeme, že súbory, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie, obsahujú aj digitálny podpis. Digitálne podpisy možno overiť týmto certifikátom, ktorý zas možno overiť nasledujúcim reťazcom certifikátov.

Údaje o európskych voľbách v roku 2024 sa sprístupnia 9. júna a táto stránka sa bude postupne aktualizovať až do zverejnenia konečných výsledkov vnútroštátnymi volebnými orgánmi a do konania prvej schôdze novozvoleného Európskeho parlamentu.

Historické údaje: Európske voľby 1979 – 2019