Sammenligningsværktøj

Resultattype:

Skøn: Aggregeret tal udarbejdet af Verian ud fra foreliggende nationale prognoser og rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter valghandlingens afslutning, fra veletablerede og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Fremskrivning: Fremskrivningen af Europa-Parlamentets sammensætning er et skøn udarbejdet af Verian ved aggregering af foreliggende valgresultater, prognoser og rundspørgedata, der er offentliggjort i medlemsstaterne efter valghandlingens afslutning. Fremskrivningen er baseret på strukturen i det afgående Parlament og er ikke bestemmende for sammensætningen af det nyvalgte Parlament.

Foreløbig: Europa-Parlamentets sammensætning baseret på foreliggende foreløbige eller endelige nationale resultater offentliggjort efter valghandlingernes afslutning i samtlige medlemsstater, baseret på strukturen i det afgående Parlament.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de optalte stemmer.

Endelige resultater: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed efter optælling af samtlige stemmer.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og godkendt af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.