Počet kresiel podľa politických skupín - 1989 - 1994 Španielsko - Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • S - Skupina socialistov
 • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
 • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
 • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
 • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
 • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
 • CG - Zjednotená lavica
 • DR - Technická skupina Európskej pravice
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 27
V 1
ARC 3
LDR 5
PPE 17
RDE 2
NI 5

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • S - Skupina socialistov
 • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
 • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
 • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
 • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
 • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
 • CG - Zjednotená lavica
 • DR - Technická skupina Európskej pravice
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 1989 - 1994 Španielsko - Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Kresiel
PSOE 24
PP 15
CDS 5
IU 4
PSC 3
Agr. Ruiz-Mateos 2
CiU 2
CEP-ERC 1
CN 1
HB 1
IP 1
PA 1
27 17 5 1 2 3 0 0 5 60

Vnútroštátne strany

 • PSOE - Partido Socialista Obrero Español
 • PP - Partido Popular
 • CDS - Centro Democrático y Social
 • IU - Izquierda Unida
 • PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Agr. Ruiz-Mateos - Agrupación de Electores José María Ruiz Mateos
 • CiU - Convergencia i Uniò
 • CEP-ERC - Coalición por la Europa de los Pueblos/Esquerra Republicana de Catalunya
 • CN - Coalición Nacionalista
 • HB - Herri Batasuna
 • IP - Izquierda de los Pueblos
 • PA - Partido Andalucista

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • S - Skupina socialistov
 • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
 • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
 • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
 • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
 • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
 • CG - Zjednotená lavica
 • DR - Technická skupina Európskej pravice
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 27
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PSOE Partido Socialista Obrero Español 24
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 3
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 17
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PP Partido Popular 15
CiU Convergencia i Uniò 1
CDS Centro Democrático y Social 1
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CiU Convergencia i Uniò 1
CDS Centro Democrático y Social 4
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CEP-ERC Coalición por la Europa de los Pueblos/Esquerra Republicana de Catalunya 1
CN Coalición Nacionalista 1
PA Partido Andalucista 1
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Agr. Ruiz-Mateos Agrupación de Electores José María Ruiz Mateos 2
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IP Izquierda de los Pueblos 1
NI - Nezaradení poslanci 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IU Izquierda Unida 4
HB Herri Batasuna 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament