Výsledky európskych volieb v roku 2024

Ustanovujúca schôdza - 23.07.2024

23.07.2024 - 11:07
Všetky časy sú v UTC+2

Európsky parlament v rokoch 2024 – 2029 Ustanovujúca schôdza

Politické skupiny Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 188
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 136
PfE - Patriots for Europe 84
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 78
Renew Europe - Skupina Renew Europe 77
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 53
The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Nezaradení poslanci 33
Celkový počet kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • PfE - Patriots for Europe
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • Renew Europe - Skupina Renew Europe
  • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Nezaradení poslanci

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

Európska únia

Typ výsledkov:

Odhady: Súhrn vytvorený spoločnosťou Verian z dostupných vnútroštátnych odhadov alebo údajov z prieskumov zverejnených v danom členskom štáte po skončení hlasovania na základe známych a spoľahlivých vnútroštátnych prieskumoch verejnej mienky

Prognóza: Prognóza Európskeho parlamentu je odhad jeho zloženia na základe volieb, ktorý vypracovala spoločnosť Verian ako súhrn dostupných volebných výsledkov, odhadov alebo údajov z prieskumov zverejnených v členských štátoch po skončení hlasovania. Bez toho, aby bolo dotknuté zloženie novozvoleného EP, prognóza vychádza zo štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.

Predbežné: Zloženie Európskeho parlamentu na základe dostupných predbežných alebo konečných vnútroštátnych výsledkov uverejnených po skončení hlasovania vo všetkých členských štátoch na základe štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.

Predbežné výsledky: Prvé výsledky zverejnené oficiálnym volebným orgánom členského štátu na základe percenta spočítaných hlasov

Konečné výsledky: Výsledky zverejnené oficiálnym volebným orgánom členského štátu po spočítaní všetkých hlasov

Oficiálne výsledky: Konečné výsledky vyhlásené a schválené oficiálnym volebným orgánom členského štátu

Ustanovujúca schôdza: Výsledky oficiálne oznámené novozvoleným Európskym parlamentom po overení splnenia kritérií oprávnenosti poslancami

Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí: Európsky parlament rozložený tak, ako počas poslednej schôdze aktuálneho volebného obdobia

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

15.07.2024 - 18:33
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa krajín (%) Predbežné výsledky

Volebná účasť podľa krajín v percentuálnych bodoch
Krajina Percento (%)
Európska únia 51,05 %
Belgicko 89,01 %
Bulharsko 33,78 %
Cyprus 58,86 %
Česko 36,45 %
Dánsko 58,25 %
Estónsko 37,60 %
Fínsko 40,40 %
Francúzsko 51,49 %
Grécko 41,39 %
Holandsko 46,18 %
Chorvátsko 21,35 %
Írsko 50,65 %
Litva 28,35 %
Lotyšsko 33,82 %
Luxembursko 82,24 %
Maďarsko 59,46 %
Malta 73,00 %
Nemecko 64,74 %
Poľsko 40,65 %
Portugalsko 36,63 %
Rakúsko 56,25 %
Rumunsko 52,42 %
Slovensko 34,38 %
Slovinsko 41,80 %
Španielsko 49,21 %
Švédsko 53,39 %
Taliansko 48,31 %
Zobraziť všetky podrobnosti