Výsledky európskych volieb v roku 2024

Aktuálne volebné obdobie v číslach

Európska únia

Ustanovujúce zasadnutie 2. júla 2019 Európska únia

Kresiel
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 182
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 74
ID - Identity and Democracy 73
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 62
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 41
NI - Nezaradení poslanci 57

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí: Európsky parlament rozložený tak, ako počas poslednej schôdze aktuálneho volebného obdobia

Ustanovujúca schôdza: Výsledky oficiálne oznámené novozvoleným Európskym parlamentom po overení splnenia kritérií oprávnenosti poslancami

Zobraziť všetky podrobnosti

Odchádzajúci Parlament (od apríla 2024) Európska únia

Kresiel
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 177
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 140
Renew Europe - Skupina Renew Europe 102
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 72
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 68
ID - Skupina Identita a demokracia 59
The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL 37
NI - Nezaradení poslanci 50

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí: Európsky parlament rozložený tak, ako počas poslednej schôdze aktuálneho volebného obdobia

Ustanovujúca schôdza: Výsledky oficiálne oznámené novozvoleným Európskym parlamentom po overení splnenia kritérií oprávnenosti poslancami

Zobraziť všetky podrobnosti