Výsledky európskych volieb v roku 2024

Information Icon

Disclaimer

The Parliament publishes results using official data coming in from national authorities and only takes into account changes in group membership - including elected MEPs moving from one to another - that are officially communicated to the responsible services by the parties concerned. The composition of the new legislature will be formalised on 16 July during the constitutive session of the European Parliament.

Výsledky v reálnom čase - 11.07.2024

11.07.2024 - 08:54
Všetky časy sú v UTC+2

Európsky parlament v rokoch 2024 – 2029 Predbežné výsledky

Politické skupiny Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 188
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 136
Patriots for Europe - Patriots for Europe 84
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 78
Renew Europe - Skupina Renew Europe 77
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 53
The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Nezaradení poslanci 12
Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu 21
Celkový počet kresiel
Predbežné

Zloženie Európskeho parlamentu na základe dostupných predbežných alebo konečných vnútroštátnych výsledkov uverejnených po skončení hlasovania vo všetkých členských štátoch na základe štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • Patriots for Europe - Patriots for Europe
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • Renew Europe - Skupina Renew Europe
  • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Nezaradení poslanci
  • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

Európska únia

Typ výsledkov:

Odhady: Súhrn vytvorený spoločnosťou Verian z dostupných vnútroštátnych odhadov alebo údajov z prieskumov zverejnených v danom členskom štáte po skončení hlasovania na základe známych a spoľahlivých vnútroštátnych prieskumoch verejnej mienky

Prognóza: Prognóza Európskeho parlamentu je odhad jeho zloženia na základe volieb, ktorý vypracovala spoločnosť Verian ako súhrn dostupných volebných výsledkov, odhadov alebo údajov z prieskumov zverejnených v členských štátoch po skončení hlasovania. Bez toho, aby bolo dotknuté zloženie novozvoleného EP, prognóza vychádza zo štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.

Predbežné: Zloženie Európskeho parlamentu na základe dostupných predbežných alebo konečných vnútroštátnych výsledkov uverejnených po skončení hlasovania vo všetkých členských štátoch na základe štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.

Predbežné výsledky: Prvé výsledky zverejnené oficiálnym volebným orgánom členského štátu na základe percenta spočítaných hlasov

Konečné výsledky: Výsledky zverejnené oficiálnym volebným orgánom členského štátu po spočítaní všetkých hlasov

Oficiálne výsledky: Konečné výsledky vyhlásené a schválené oficiálnym volebným orgánom členského štátu

Ustanovujúca schôdza: Výsledky oficiálne oznámené novozvoleným Európskym parlamentom po overení splnenia kritérií oprávnenosti poslancami

Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí: Európsky parlament rozložený tak, ako počas poslednej schôdze aktuálneho volebného obdobia

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

04.07.2024 - 12:41
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa krajín (%) Predbežné výsledky

Volebná účasť podľa krajín v percentuálnych bodoch
Krajina Percento (%)
Európska únia 51,05 %
Belgicko 89,01 %
Bulharsko 33,78 %
Cyprus 58,86 %
Česko 36,45 %
Dánsko 58,25 %
Estónsko 37,60 %
Fínsko 40,40 %
Francúzsko 51,49 %
Grécko 41,39 %
Holandsko 46,18 %
Chorvátsko 21,35 %
Írsko 50,65 %
Litva 28,35 %
Lotyšsko 33,82 %
Luxembursko 82,29 %
Maďarsko 59,46 %
Malta 73,00 %
Nemecko 64,74 %
Poľsko 40,65 %
Portugalsko 36,63 %
Rakúsko 56,25 %
Rumunsko 52,42 %
Slovensko 34,38 %
Slovinsko 41,80 %
Španielsko 49,21 %
Švédsko 53,39 %
Taliansko 48,31 %
Zobraziť všetky podrobnosti