Wyniki wyborów europejskich 2024

Obecna kadencja w liczbach

Unia Europejska

Posiedzenie inauguracyjne z 2 lipca 2019 r. Unia Europejska

Mandaty
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 182
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 74
ID - Identity and Democracy 73
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 62
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 41
NI - Niezrzeszeni 57

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane

Ustępujący Parlament (od kwietnia 2024 r.) Unia Europejska

Mandaty
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 177
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 140
Renew Europe - Grupa Renew Europe 102
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 72
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 68
ID - Grupa Tożsamość i Demokracja 59
The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL 37
NI - Niezrzeszeni 50

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane