Zetels per politieke fractie - 2019-2024 Portugal - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
The Left 4
S&D 9
Groenen/EVA 1
EVP 7

Politieke fracties in het Europees Parlement

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 2019-2024 Portugal - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
EVP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Groenen/EVA
ID
NI
Zetels
PS 9
PPD/ PSD 5
BE 2
Coal. CDU 2
CDS-PP 1
Ind. 1
Ind. 1
7 9 0 0 4 1 0 0 21

Nationale partijen

  • PS - Partido Socialista
  • PPD/ PSD - Partido Social Democrata
  • BE - Bloco de Esquerda
  • Coal. CDU - Partido Comunista Português
  • CDS-PP - Centro Democrático e Social – Partido Popular
  • Ind. - Independents
  • Ind. - Independents

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 9
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Partido Socialista 9
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PPD/ PSD Partido Social Democrata 5
CDS-PP Centro Democrático e Social – Partido Popular 1
Ind. Independents 1
The Left - Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
BE Bloco de Esquerda 2
Coal. CDU Partido Comunista Português 2
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind. Independents 1

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement