Zetels per politieke fractie - 2009-2014 België - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • EFD - Europa van vrijheid en democratie
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP 4
S&D 4
ALDE 5
Verts/ALE 4
ECR 1
EFD 1
NI 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • EFD - Europa van vrijheid en democratie
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 2009-2014 België - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
EVP
S&D
ALDE
Verts/ALE
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Zetels
Open VLD 3
CD&V 2
ECOLO 2
MR 2
PS 2
sp.a 2
CSP 1
Groen! 1
Ind. 1
LDD 1
N-VA 1
Vl. Belang 1
cdH 1
4 4 5 4 1 0 1 1 20

Nationale partijen

 • Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • PS - Parti Socialiste
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • CSP - Christeliche soziale Partei
 • Groen! - Groen!
 • Ind. - Independent
 • LDD - Lijst Dedecker
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Vl. Belang - Vlaams Belang
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • EFD - Europa van vrijheid en democratie
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 2
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
LDD Lijst Dedecker 1
EFD - Europa van vrijheid en democratie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind. Independent 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Vl. Belang Vlaams Belang 1

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement