Zetels per politieke fractie - 1999-2004 België - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
 • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
 • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
 • EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP-ED 5
PSE 6
ELDR 5
Verts/ALE 6
NI 3

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
 • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
 • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
 • EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 1999-2004 België - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
EVP-ED
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Zetels
ECOLO 3
PS 3
VLD 3
sp.a 3
CD&V 2
MR (prl) 2
VL Blok 2
CSP 1
Groen! 1
Ind 1
L.A. 1
MR (mcc) 1
SPIRIT 1
cdH 1
5 6 5 0 6 0 0 3 25

Nationale partijen

 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • PS - Parti Socialiste
 • VLD - Vlaamse Liberalen Demokraten
 • sp.a - Socialistische Partij.Anders
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • MR (prl) - Parti Réformateur Liberal
 • VL Blok - Vlaams Blok
 • CSP - Christeliche soziale Partei
 • Groen! - Groen!
 • Ind - Independent
 • L.A. - Liberaal Appèl
 • MR (mcc) - Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • SPIRIT - Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
 • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
 • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
 • EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
sp.a Socialistische Partij.Anders 3
PS Parti Socialiste 3
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 3
Ind Independent 1
Groen! Groen! 1
SPIRIT Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht 1
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
MR (mcc) Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
MR (prl) Parti Réformateur Liberal 2
NI - Niet-fractiegebonden leden 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VL Blok Vlaams Blok 2
L.A. Liberaal Appèl 1

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement