Zetels per politieke fractie - 1979-1984 België - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • S - Socialistische Fractie
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • ED - Europese Democratische Fractie
 • COM - Communistische Fractie en geestverwanten
 • L - Liberale en Democratische Fractie
 • DEP - Fractie van Europese democraten voor de vooruitgang
 • CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S 7
PPE 10
L 4
CDI 2
NI 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • S - Socialistische Fractie
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • ED - Europese Democratische Fractie
 • COM - Communistische Fractie en geestverwanten
 • L - Liberale en Democratische Fractie
 • DEP - Fractie van Europese democraten voor de vooruitgang
 • CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 1979-1984 België - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Zetels
CVP-EVP 7
PS 4
PSC-PPE 3
SP 3
FDF-RW 2
PRL 2
PVV-ELD 2
VU 1
7 10 0 0 4 0 2 1 24

Nationale partijen

 • CVP-EVP - Christelijke Volkspartij - Christen-Democratisch en Vlaams
 • PS - Parti Socialiste
 • PSC-PPE - Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste
 • SP - Socialistische Partij
 • FDF-RW - Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon
 • PRL - Parti Réformateur Libéral
 • PVV-ELD - Partij voor Vrijheid en Vooruitgang-Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • VU - Volksunie

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • S - Socialistische Fractie
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • ED - Europese Democratische Fractie
 • COM - Communistische Fractie en geestverwanten
 • L - Liberale en Democratische Fractie
 • DEP - Fractie van Europese democraten voor de vooruitgang
 • CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 10
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CVP-EVP Christelijke Volkspartij - Christen-Democratisch en Vlaams 7
PSC-PPE Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste 3
S - Socialistische Fractie 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 4
SP Socialistische Partij 3
L - Liberale en Democratische Fractie 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PRL Parti Réformateur Libéral 2
PVV-ELD Partij voor Vrijheid en Vooruitgang-Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VU Volksunie 1
FDF-RW Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
FDF-RW Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon 1

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement