Salīdzināšanas rīks

17.06.2024. - 14:14
Visi laiki norādīti GMT+2

Rezultātu veids:

Aplēses: Uzņēmuma “Verian” veiktais apkopojums balstīts uz pieejamām dalībvalstīs aplēsēm vai aptauju rezultātā iegūtiem datiem, kas publicēti attiecīgajā dalībvalstī pēc balsošanas beigām. Aprēķinos tiek izmantotas tikai uzticamu avotu veiktas aptaujas.

Prognoze: Nākamā Eiropas Parlamenta sasaukuma vietu sadalījuma prognoze ir tā sastāva aplēse, ko veic uzņēmums “Verian”. Šīs prognozes balstītas uz pieejamo vēlēšanu rezultātu apkopojumu, aplēsēm vai aptauju datiem, kas publicēti dalībvalstīs pēc balsošanas beigām. Neskarot jaunievēlētā Parlamenta sastāvu, šī prognoze veikta, par pamatu ņemot aizejošā Parlamenta struktūru.

Provizoriski: Nākamā Eiropas Parlamenta iespējamais sastāvs, balstīts uz pieejamajiem provizoriskajiem vai galīgajiem dalībvalstu rezultātiem, kas publicēti pēc balsošanas beigām visās dalībvalstīs, par pamatu ņemot aizejošā Parlamenta struktūru.

Provizoriskie rezultāti: Pirmie rezultāti, ko sniegusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz saskaitīto balsu procentuālo attiecību.

Galīgie rezultāti: Rezultāti, ko publicējusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija pēc visu balsu saskaitīšanas.

Oficiālie rezultāti: Galīgie rezultāti, ko izsludinājusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija un ko apstiprinājusi valsts likumdevēja iestāde.

Konstitutīvā sesija: Rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Aizejošais Parlaments: Eiropas Parlamenta sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).