Steigiamoji sesija - 2024-07-23

2024-07-23 - 11:07
Visi laikai pateikiami GMT+2

Europos Parlamentas 2024–2029 m. Steigiamoji sesija

Politinės frakcijos Vietų skaičius
ELP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 188
S&D - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 136
PfE - Patriots for Europe 84
EKR - Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 78
Renew Europe - Frakcija „Atnaujinkime Europą“ („Renew Europe“) 77
Žalieji/ELA - Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 53
The Left - Europos Parlamento kairiųjų frakcija - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Nepriklausomi nariai 33
Iš viso vietų

Politinės frakcijos Europos Parlamente

  • ELP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
  • S&D - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
  • PfE - Patriots for Europe
  • EKR - Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
  • Renew Europe - Frakcija „Atnaujinkime Europą“ („Renew Europe“)
  • Žalieji/ELA - Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
  • The Left - Europos Parlamento kairiųjų frakcija - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Nepriklausomi nariai
  • Kiti - Išrinkti nauji Parlamento nariai, nepriklausantys jokiai buvusios kadencijos Parlamento frakcijai

Šaltinis: Europos Parlamento užsakymu parengė agentūra „Verian“

Suomija

Rezultatų tipas:

Apytikriai rezultatai: Apskaičiavimas, nustatytas „Verian“, remiantis prieinamais nacionaliniais skaičiavimais arba valstybėje narėje paskelbtais ir publikuotais apklausų duomenimis pasibaigus balsavimui, remiantis žinomais ir patikimais nacionaliniais apklausų institutais.

Projekcija: Europos Parlamento projekcija yra jo sudėties, kurią nulemia rinkimų rezultatai, apytikris apskaičiavimas, nustatytas „Verian“, remiantis prieinamais rezultatais, apytikriais skaičiavimais arba valstybėse narėse paskelbtais apklausų duomenimis pasibaigus balsavimui. Be išankstinių nuostatų dėl naujai išrinktos Parlamento sudėties, projekcija remiasi kadenciją baigiančio Parlamento struktūra.

Preliminarūs rezultatai: Europos Parlamento sudėtis pagal prieinamus išankstinius arba galutinius nacionalinius rezultatus, paskelbtus pasibaigus balsavimui visose valstybėse narėse, remiantis kadenciją baigiančio Parlamento struktūra.

Preliminarūs rezultatai: Pirmieji rezultatai, pristatyti už rinkimus valstybėje narėje atsakingos įstaigos pagal suskaičiuotų balsų procentinę dalį.

Galutiniai rezultatai: Oficialios už rinkimus atsakingos įstaigos valstybėje narėje paskelbti rezultatai suskaičiavus visus balsus.

Oficialūs rezultatai: Galutiniai rezultatai, paskelbti oficialios už rinkimus atsakingos įstaigos ir patvirtinti nacionalinės teisėkūros institucijos.

Steigiamoji sesija: Naujai išrinkto Europos Parlamento oficialiai paskelbti rezultatai, patikrinus naujai išrinktų Europos Parlamento narių įgaliojimus.

Kadenciją baigiantis Parlamentas: Europos Parlamentas, sukonfigūruotas pagal esamo Parlamento paskutinę sesiją.

Šaltinis: Europos Parlamento užsakymu parengė agentūra „Verian“

2024-07-15 - 18:33
Visi laikai pateikiami GMT+2

Dalyvavimas rinkimuose pagal šalis Preliminarūs rezultatai

Dalyvavimas rinkimuose pagal šalis procentiniais taškais
Šalis Procentinė dalis (%)
Europos Sąjunga 51,05 %
Airija 50,65 %
Austrija 56,25 %
Belgija 89,01 %
Bulgarija 33,78 %
Čekija 36,45 %
Danija 58,25 %
Estija 37,60 %
Graikija 41,39 %
Ispanija 49,21 %
Italija 48,31 %
Kipras 58,86 %
Kroatija 21,35 %
Latvija 33,82 %
Lenkija 40,65 %
Lietuva 28,35 %
Liuksemburgas 82,24 %
Malta 73,00 %
Nyderlandai 46,18 %
Portugalija 36,63 %
Prancūzija 51,49 %
Rumunija 52,42 %
Slovakija 34,38 %
Slovėnija 41,80 %
Suomija 40,40 %
Švedija 53,39 %
Vengrija 59,46 %
Vokietija 64,74 %
Peržiūrėti visą informaciją