Rezultati europskih izbora 2024.

Aktualni saziv u brojkama

Stupanj sastava

Europska unija

Konstituirajuća sjednica 2. srpnja 2019. Europska unija

Mandati
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 182
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 74
ID - Identity and Democracy 73
ECR - Europski konzervativci i reformisti 62
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 41
NI - Nezavisni zastupnici 57

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlament na odlasku (stanje u svibnju 2024) Europska unija

Mandati
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 176
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 139
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 102
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 72
ECR - Europski konzervativci i reformisti 69
ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija 49
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 37
NI - Nezavisni zastupnici 61

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja