Kohad fraktsioonide kaupa - 2019-2024 Belgia - Prantsuskeelne valimiskolleegium - Parlamendi lahkuv koosseis

Tulpdiagramm

Kokku kohta

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
The Left 1
S&D 1
Rohelised/EVF 2
Renew Europe 2
ERP 1
NI 1

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament

Liikmesriikide erakondade ja fraktsioonide jaotus - 2019-2024 Belgia - Prantsuskeelne valimiskolleegium - Parlamendi lahkuv koosseis

Liikmesriikide kohtade jaotus Euroopa Parlamendis fraktsioonide ja riigi tasandi erakondade kaupa.
Liikmesriikide erakonnad
ERP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Rohelised/EVF
ID
NI
Kohta
ECOLO 2
MR 2
PS 2
LE 1
PTB-PVDA 1
1 1 0 2 1 2 0 1 8

Liikmesriikide erakonnad

  • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
  • MR - Mouvement Réformateur
  • PS - Parti Socialiste
  • LE - Les Engagés
  • PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Liikmesriikide kohtade jaotus Euroopa Parlamendis fraktsioonide ja riigi tasandi erakondade kaupa.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
Renew Europe - Renew Europe Group 2
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
MR Mouvement Réformateur 2
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 2
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 1
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
LE Les Engagés 1
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 1
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
PS Parti Socialiste 2
The Left - Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL 1
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament