Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
The Left 1
S&D 1
Zeleni/ESS 2
Renew Europe 2
EPP 1
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
ECOLO 2
MR 2
PS 2
LE 1
PTB-PVDA 1
1 1 0 2 1 2 0 1 8

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MR Mouvement Réformateur 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LE Les Engagés 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 2
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament