Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste tulemused

Information Icon

Disclaimer

The Parliament publishes results using official data coming in from national authorities and only takes into account changes in group membership - including elected MEPs moving from one to another - that are officially communicated to the responsible services by the parties concerned. The composition of the new legislature will be formalised on 16 July during the constitutive session of the European Parliament.

Tulemused reaalajas - 11.07.2024

11.07.2024 - 08:54
Kõik ajad on ajavööndis GMT+2

Euroopa Parlament 2024–2029 Esialgsed tulemused

Fraktsioonid Kohtade arv
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 188
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 136
Patriots for Europe - Patriots for Europe 84
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 78
Renew Europe - Renew Europe Group 77
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 53
The Left - Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 12
Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni 21
Kohti kokku
Esialgne

Euroopa Parlamendi koosseis, mis põhineb olemasolevatel esialgsetel või lõplikel riiklikel hääletustulemustel, mis on avaldatud pärast seda, kui hääletus on kõigis liikmesriikides lõppenud, ning ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilisel koosseisul.

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • Patriots for Europe - Patriots for Europe
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • Renew Europe - Renew Europe Group
  • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • The Left - Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni

Allikas: koostanud Verian Euroopa Parlamendi tellimisel

Euroopa Liit

Tulemuste liik:

Hinnangud: Riiklike hinnangute ja/või küsitlustulemuste põhjal tehtud kompilatsioon, mille Verian on koostanud Euroopa Parlamendi heakskiidul, toetudes tuntud ja usaldusväärsete riiklike uuringuagentuuride andmetele, mis avaldatakse asjaomases liikmesriigis pärast hääletamise lõppu.

Prognoos: Euroopa Parlamendi võimaliku koosseisu prognoosi koostab Verian liikmesriikides avaldatud valimistulemuste, hinnangute ja valimisandmete põhjal, kui hääletamine on lõppenud. Prognoos on koostatud ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilise koosseisu põhjal.

Esialgne: Euroopa Parlamendi koosseis, mis põhineb olemasolevatel esialgsetel või lõplikel riiklikel hääletustulemustel, mis on avaldatud pärast seda, kui hääletus on kõigis liikmesriikides lõppenud, ning ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilisel koosseisul.

Esialgsed tulemused: Esmased tulemused, mille esitab liikmesriigi riiklik valimiskomisjon vastavalt tulemuste laekumisele.

Lõplikud tulemused: Tulemused, mille avaldab liikmesriigi riiklik valimiskomisjon pärast kõigi häälte lugemist.

Ametlikud tulemused: Lõplikud tulemused, mille kuulutab välja liikmesriigi riiklik valimiskomisjon ja mille on kinnitanud riiklik seadusandja.

Avaistung: Vastvalitud Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendiliikmete volituste kontrollimist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.

Allikas: koostanud Verian Euroopa Parlamendi tellimisel

04.07.2024 - 12:41
Kõik ajad on ajavööndis GMT+2

Valimisaktiivsus riikide kaupa (%) Esialgsed tulemused

Valimisaktiivsus riikide kaupa protsentides
Riik Protsent (%)
Euroopa Liit 51,05%
Austria 56,25%
Belgia 89,01%
Bulgaaria 33,78%
Eesti 37,60%
Hispaania 49,21%
Holland 46,18%
Horvaatia 21,35%
Iirimaa 50,65%
Itaalia 48,31%
Kreeka 41,39%
Küpros 58,86%
Leedu 28,35%
Luksemburg 82,29%
Läti 33,82%
Malta 73,00%
Poola 40,65%
Portugal 36,63%
Prantsusmaa 51,49%
Rootsi 53,39%
Rumeenia 52,42%
Saksamaa 64,74%
Slovakkia 34,38%
Sloveenia 41,80%
Soome 40,40%
Taani 58,25%
Tšehhi 36,45%
Ungari 59,46%
Vaata kõiki üksikasju