Ζωντανά αποτελέσματα - 11/07/2024

Information Icon

Disclaimer

The Parliament publishes results using official data coming in from national authorities and only takes into account changes in group membership - including elected MEPs moving from one to another - that are officially communicated to the responsible services by the parties concerned. The composition of the new legislature will be formalised on 16 July during the constitutive session of the European Parliament.

11/07/2024 - 08:54
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2024-2029 Προσωρινά αποτελέσματα

Πολιτικές ομάδες Αριθμός εδρών
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 188
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 136
Patriots for Europe - Patriots for Europe 84
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 78
Renew Europe - Renew Europe group 77
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 53
The Left - Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 12
Λοιποί - Νεοεκλεγέντες που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα του απερχόμενου Κοινοβουλίου 21
Σύνολο εδρών
Προσωρινά αποτελέσματα

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά ή τελικά εθνικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και με βάση τη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  • ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Patriots for Europe - Patriots for Europe
  • ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
  • The Left - Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Μη Εγγεγραμμένοι
  • Λοιποί - Νεοεκλεγέντες που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα του απερχόμενου Κοινοβουλίου

Πηγή: Verian για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κύπρος

Τύπος αποτελεσμάτων:

Εκτιμήσεις: Συνάθροιση από την Verian των διαθέσιμων εθνικών εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που προέκυψαν από τις εκλογές και δημοσιεύτηκαν σε ένα κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, με βάση ευρέως γνωστές και αξιόπιστες εθνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Πρόβλεψη: Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μία εκτίμηση της σύνθεσής του που προκύπτει από τις εκλογές, η οποία εκπονείται από την Verian ως συνάθροιση των διαθέσιμων εκλογικών αποτελεσμάτων, των εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται στα κράτη μέλη μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Χωρίς να προδικάζεται η σύνθεση του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου, η πρόβλεψη βασίζεται στη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά ή τελικά εθνικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και με βάση τη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους με βάση το ποσοστό των καταμετρημένων ψήφων.

Τελικά αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα όπως δημοσιεύθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων.

Επίσημα αποτελέσματα: Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακηρύχθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους και επικυρώθηκαν από την εθνική νομοθετική αρχή.

Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των βουλευτών του.

Απερχόμενο Κοινοβούλιο: Απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Πηγή: Verian για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

04/07/2024 - 12:41
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Συμμετοχή ανά χώρα Προσωρινά αποτελέσματα

Συμμετοχή ανά χώρα σε ποσοστά
Χώρα Ποσοστό (%)
Ευρωπαϊκή Ένωση 51,05%
Αυστρία 56,25%
Βέλγιο 89,01%
Βουλγαρία 33,78%
Γαλλία 51,49%
Γερμανία 64,74%
Δανία 58,25%
Ελλάδα 41,39%
Εσθονία 37,60%
Ιρλανδία 50,65%
Ισπανία 49,21%
Ιταλία 48,31%
Κροατία 21,35%
Κύπρος 58,86%
Λετονία 33,82%
Λιθουανία 28,35%
Λουξεμβούργο 82,29%
Μάλτα 73,00%
Ολλανδία 46,18%
Ουγγαρία 59,46%
Πολωνία 40,65%
Πορτογαλία 36,63%
Ρουμανία 52,42%
Σλοβακία 34,38%
Σλοβενία 41,80%
Σουηδία 53,39%
Τσεχία 36,45%
Φινλανδία 40,40%
Δείτε όλα τα στοιχεία