Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2014 - 2019 Česko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • ANO 2011 - ANO 2011
 • Coal. TOP 09+STAN - Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí
 • ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
 • KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
 • KDU-ČSL - Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 • ODS - Občanská demokratická strana
 • Svobodní - Strana svobodných občanů
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
ANO 2011 - ANO 2011 16,13 %
Coal. TOP 09+STAN - Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 15,95 %
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická 14,17 %
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy 10,98 %
KDU-ČSL - Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 9,95 %
ODS - Občanská demokratická strana 7,67 %
Svobodní - Strana svobodných občanů 5,24 %
Iné strany - Iné strany 19,91 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2014 - 2019 Česko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 7
S&D 4
EKR 2
ALDE 4
GUE/NGL 3
EFDD 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2014 - 2019 Česko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
ALDE
GUE/NGL
Zelení/ESA
EFDD
NI
Kresiel
ANO 2011 16,13 % 4
Coal. TOP 09+STAN 15,95 % 4
ČSSD 14,17 % 4
KSČM 10,98 % 3
KDU-ČSL 9,95 % 3
ODS 7,67 % 2
Svobodní 5,24 % 1
Iné strany 19,91 % 0
100,00 % 7 4 2 4 3 0 1 0 21

Vnútroštátne strany

 • ANO 2011 - ANO 2011
 • Coal. TOP 09+STAN - Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí
 • ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
 • KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
 • KDU-ČSL - Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 • ODS - Občanská demokratická strana
 • Svobodní - Strana svobodných občanů
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 7
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KDU-ČSL Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3
Coal. TOP 09+STAN Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 4
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ANO 2011 ANO 2011 4
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ODS Občanská demokratická strana 2
EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Svobodní Strana svobodných občanů 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Česko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Česko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 21 % 79 % 31 % 69 %
2009 18 % 82 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 33 % 67 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Česko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok CZ- Česko - Európska únia
2004 28,30 % 45,47 %
2009 28,22 % 42,97 %
2014 18,20 % 42,61 %
2019 28,72 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament