Počet kresiel podľa politických skupín - 2004 - 2009 Česko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
 • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
 • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
 • UEN - Skupina Únie za Európu národov
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EL'S-ED 14
PSE 2
GUE/NGL 6
IND/DEM 1
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
 • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
 • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
 • UEN - Skupina Únie za Európu národov
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2004 - 2009 Česko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany
EL'S-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Kresiel
ODS 9
KSČM 6
SN/ED 3
KDU-ČSL 2
NEZ 2
ČSSD 2
Iné strany 0
14 2 0 0 6 1 0 1 24

Vnútroštátne strany

 • ODS - Občanská Demokratická Strana
 • KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
 • SN/ED - SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
 • KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • NEZ - Nezavisli
 • ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
 • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
 • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
 • UEN - Skupina Únie za Európu národov
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 14
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SN/ED SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 3
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 6
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 6
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 2
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NEZ Nezavisli 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NEZ Nezavisli 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Česko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Česko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 21 % 79 % 31 % 69 %
2009 18 % 82 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 33 % 67 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Česko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok CZ- Česko - Európska únia
2004 28,30 % 45,47 %
2009 28,22 % 42,97 %
2014 18,20 % 42,61 %
2019 28,72 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament