Mandaty według grup politycznych - 1999-2004 Francja - Posiedzenie inauguracyjne

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PPE-DE 20
PSE 22
Verts/ALE 9
GUE/NGL 11
UEN 13
TDI 5
EDD 6
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 1999-2004 Francja - Posiedzenie inauguracyjne

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe
PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
TDI
EDD
NI
Mandaty
PS 18
RPFIE 13
UDF 9
VERTS 9
CPNT 6
FN 5
LO/LCR 5
DL 4
PCF 4
RPR 4
Ind 3
MDC 2
PRG 2
SC 2
GE 1
Inne partie 0
20 22 0 9 11 13 5 6 1 87

Partie krajowe

 • PS - Parti Socialiste
 • RPFIE - Rassemblement pour la France
 • UDF - Union pour la Démocratie Française
 • VERTS - Europe Écologie - Les Verts
 • CPNT - Chasse Pêche Nature Traditions
 • FN - Front National
 • LO/LCR - Lutte Ouvrière-Ligue Communiste Révolutionnaire
 • DL - Démocratie Libérale 
 • PCF - Parti Communiste Français
 • RPR - Rassemblement pour la République
 • Ind - Independent
 • MDC - Mouvement des citoyens
 • PRG - Parti Radical de Gauche
 • SC - Société Civile
 • GE - Génération Ecologie
 • Inne partie - Inne partie

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 22
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Parti Socialiste 18
PRG Parti Radical de Gauche 2
MDC Mouvement des citoyens 2
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 20
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UDF Union pour la Démocratie Française 9
RPR Rassemblement pour la République 4
DL Démocratie Libérale  4
SC Société Civile 2
GE Génération Ecologie 1
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
RPFIE Rassemblement pour la France 13
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 11
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PCF Parti Communiste Français 4
Ind Independent 2
LO/LCR Lutte Ouvrière-Ligue Communiste Révolutionnaire 5
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CPNT Chasse Pêche Nature Traditions 6
TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FN Front National 5
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Rozkład płci posłów do PE w latach Francja - Posiedzenie inauguracyjne

Wykres

Krajowy i europejski rozkład płci posłów do PE według roku
Francja Unia Europejska UE
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%

Źródło: Parlament Europejski

Frekwencja według roku Francja - Wyniki końcowe

Wykres

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok FR- Francja UE - Unia Europejska
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%

Źródło: Parlament Europejski