Wyniki według partii krajowych - 2014-2019 Francja - Wyniki końcowe

Procent głosów

Wykres

Partie krajowe


 • FN - Front national
 • UMP - Union pour un Mouvement Populaire
 • PS - PRG - Parti Socialiste - Parti radical de gauche
 • Coal. L'Alternative (UDI+Modem) - Coalition l'Alternative (Union des Démocrates et Indépendants + Mouvement Démocrate)
 • Europe Ecologie - Europe Ecologie
 • Coal. FG (PCF+PG+ENS.+et al.) - Coalition Front de gauche (Parti Communiste Français + Parti de Gauche + Ensemble + Front de gauche)
 • UOM - Union pour les Outre-Mer
 • Ind. - Independent
 • Inne partie - Inne partie
Procent głosów oddanych na partie krajowe
Partie krajowe Procent głosów % głosów
FN - Front national 24,86%
UMP - Union pour un Mouvement Populaire 20,81%
PS - PRG - Parti Socialiste - Parti radical de gauche 13,98%
Coal. L'Alternative (UDI+Modem) - Coalition l'Alternative (Union des Démocrates et Indépendants + Mouvement Démocrate) 9,94%
Europe Ecologie - Europe Ecologie 8,95%
Coal. FG (PCF+PG+ENS.+et al.) - Coalition Front de gauche (Parti Communiste Français + Parti de Gauche + Ensemble + Front de gauche) 6,33%
UOM - Union pour les Outre-Mer 0,00%
Ind. - Independent 0,00%
Inne partie - Inne partie 15,13%

Źródło: Parlament Europejski

Mandaty według grup politycznych - 2014-2019 Francja - Posiedzenie inauguracyjne

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
EPL 20
S&D 13
ALDE 7
GUE/NGL 4
Zieloni/WSE 6
EFDD 1
NI 23

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 2014-2019 Francja - Posiedzenie inauguracyjne

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe Głosy
EPL
S&D
EKR
ALDE
GUE/NGL
Zieloni/WSE
EFDD
NI
Mandaty
FN 24,86% 23
UMP 20,81% 20
PS - PRG 13,98% 13
Coal. L'Alternative (UDI+Modem) 9,94% 7
Europe Ecologie 8,95% 6
Coal. FG (PCF+PG+ENS.+et al.) 6,33% 3
UOM 0,00% 1
Ind. 0,00% 1
Inne partie 15,13% 0
100,00% 20 13 0 7 4 6 1 23 74

Partie krajowe

 • FN - Front national
 • UMP - Union pour un Mouvement Populaire
 • PS - PRG - Parti Socialiste - Parti radical de gauche
 • Coal. L'Alternative (UDI+Modem) - Coalition l'Alternative (Union des Démocrates et Indépendants + Mouvement Démocrate)
 • Europe Ecologie - Europe Ecologie
 • Coal. FG (PCF+PG+ENS.+et al.) - Coalition Front de gauche (Parti Communiste Français + Parti de Gauche + Ensemble + Front de gauche)
 • UOM - Union pour les Outre-Mer
 • Ind. - Independent
 • Inne partie - Inne partie

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 20
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UMP Union pour un Mouvement Populaire 20
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS - PRG Parti Socialiste - Parti radical de gauche 13
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Coal. L'Alternative (UDI+Modem) Coalition l'Alternative (Union des Démocrates et Indépendants + Mouvement Démocrate) 7
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europe Ecologie Europe Ecologie 6
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UOM Union pour les Outre-Mer 1
Coal. FG (PCF+PG+ENS.+et al.) Coalition Front de gauche (Parti Communiste Français + Parti de Gauche + Ensemble + Front de gauche) 3
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind. Independent 1
NI - Niezrzeszeni 23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FN Front national 23

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Rozkład płci posłów do PE w latach Francja - Posiedzenie inauguracyjne

Wykres

Krajowy i europejski rozkład płci posłów do PE według roku
Francja Unia Europejska UE
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%

Źródło: Parlament Europejski

Frekwencja według roku Francja - Wyniki końcowe

Wykres

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok FR- Francja UE - Unia Europejska
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%

Źródło: Parlament Europejski