Mandaty według grup politycznych - 1999-2004 Francja - Ustępujący Parlament

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PPE-DE 21
PSE 18
ELDR 1
GUE/NGL 15
Verts/ALE 9
UEN 4
EDD 9
NI 10

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 1999-2004 Francja - Ustępujący Parlament

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe
PPE-DE
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Mandaty
PS 17
UMP 15
Ind 11
VERTS 9
CPNT 6
UDF 6
FN 5
MPF 4
LO 3
PCF 3
LCR 2
MRC 2
RPF 2
PR 1
PRG 1
21 18 1 15 9 4 9 10 87

Partie krajowe

 • PS - Parti Socialiste
 • UMP - Union pour un Mouvement Populaire
 • Ind - Independent
 • VERTS - Europe Écologie - Les Verts
 • CPNT - Chasse, Pêche, Nature, Traditions
 • UDF - Union pour la Démocratie Française
 • FN - Front National
 • MPF - Mouvement pour la France
 • LO - Lutte Ouvrière
 • PCF - Parti Communiste Français
 • LCR - Ligue Communiste Révolutionnaire
 • MRC - Mouvement Républicain et Citoyen
 • RPF - Rassemblement pour la France
 • PR - Parti Radical
 • PRG - Parti Radical de Gauche

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 21
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PR Parti Radical 1
NI - Niezrzeszeni 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski