Počet křesel podle politických skupin - 1999-2004 Francie - Ustavující zasedání

Pruhový graf

Celkem křesel

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
 • TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina
 • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PPE-DE 20
PSE 22
Verts/ALE 9
GUE/NGL 11
UEN 13
TDI 5
EDD 6
NI 1

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
 • TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina
 • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament

Rozdělení vnitrostátních stran a politických skupin - 1999-2004 Francie - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Vnitrostátní strany
PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
TDI
EDD
NI
Křesel
PS 18
RPFIE 13
UDF 9
VERTS 9
CPNT 6
FN 5
LO/LCR 5
DL 4
PCF 4
RPR 4
Ind 3
MDC 2
PRG 2
SC 2
GE 1
Ostatní strany 0
20 22 0 9 11 13 5 6 1 87

Vnitrostátní strany

 • PS - Parti Socialiste
 • RPFIE - Rassemblement pour la France
 • UDF - Union pour la Démocratie Française
 • VERTS - Europe Écologie - Les Verts
 • CPNT - Chasse Pêche Nature Traditions
 • FN - Front National
 • LO/LCR - Lutte Ouvrière-Ligue Communiste Révolutionnaire
 • DL - Démocratie Libérale 
 • PCF - Parti Communiste Français
 • RPR - Rassemblement pour la République
 • Ind - Independent
 • MDC - Mouvement des citoyens
 • PRG - Parti Radical de Gauche
 • SC - Société Civile
 • GE - Génération Ecologie
 • Ostatní strany - Ostatní strany

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
 • TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina
 • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE - Skupina Strany Evropských socialistů 22
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 18
PRG Parti Radical de Gauche 2
MDC Mouvement des citoyens 2
PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 20
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UDF Union pour la Démocratie Française 9
RPR Rassemblement pour la République 4
DL Démocratie Libérale  4
SC Société Civile 2
GE Génération Ecologie 1
UEN - Skupina Unie pro Evropu národů 13
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
RPFIE Rassemblement pour la France 13
GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 11
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PCF Parti Communiste Français 4
Ind Independent 2
LO/LCR Lutte Ouvrière-Ligue Communiste Révolutionnaire 5
Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 9
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností 6
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
CPNT Chasse Pêche Nature Traditions 6
TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina 5
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
FN Front National 5
NI - Nezařazení poslanci 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Ind Independent 1

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Francie - Ustavující zasedání

Graf

Vnitrostátní a evropská Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Francie Evropská unie EU
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 22 % 78 % 16 % 84 %
1984 21 % 79 % 18 % 82 %
1989 23 % 77 % 19 % 81 %
1994 30 % 70 % 26 % 74 %
1999 40 % 60 % 30 % 70 %
2004 45 % 55 % 31 % 69 %
2009 44 % 56 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Zdroj: Evropský parlament

Volební účast podle roků Francie - Konečné výsledky

Graf

Vnitrostátní a evropská volební účast podle roků, v procentních bodech
Rok FR- Francie EU - Evropská unie
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %

Zdroj: Evropský parlament