Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2009 - 2014 Bulharsko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • GERB - Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya
 • BSP - Bulgarska sotsialisticheska partiya
 • DPS - Dvizhenie za prava i svobodi
 • ATAKA - Natsionalen Sayuz Ataka
 • NDSV - Nacionalno dviženie za stabilnost i vazhod
 • SDS - Săjuz na Demokratičnite Sili
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
GERB - Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya 24,36 %
BSP - Bulgarska sotsialisticheska partiya 18,50 %
DPS - Dvizhenie za prava i svobodi 14,14 %
ATAKA - Natsionalen Sayuz Ataka 11,96 %
NDSV - Nacionalno dviženie za stabilnost i vazhod 7,96 %
SDS - Săjuz na Demokratičnite Sili 7,95 %
Iné strany - Iné strany 15,13 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2009 - 2014 Bulharsko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 6
S&D 4
ALDE 5
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2009 - 2014 Bulharsko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Kresiel
GERB 24,36 % 5
BSP 18,50 % 4
DPS 14,14 % 3
ATAKA 11,96 % 2
NDSV 7,96 % 2
SDS 7,95 % 1
Iné strany 15,13 % 0
100,00 % 6 4 5 0 0 0 0 2 17

Vnútroštátne strany

 • GERB - Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya
 • BSP - Bulgarska sotsialisticheska partiya
 • DPS - Dvizhenie za prava i svobodi
 • ATAKA - Natsionalen Sayuz Ataka
 • NDSV - Nacionalno dviženie za stabilnost i vazhod
 • SDS - Săjuz na Demokratičnite Sili
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 6
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
GERB Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya 5
SDS Săjuz na Demokratičnite Sili 1
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DPS Dvizhenie za prava i svobodi 3
NDSV Nacionalno dviženie za stabilnost i vazhod 2
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
BSP Bulgarska sotsialisticheska partiya 4
NI - Nezaradení poslanci 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ATAKA Natsionalen Sayuz Ataka 2

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Bulharsko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Bulharsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 44 % 56 % 31 % 69 %
2009 41 % 59 % 35 % 65 %
2014 29 % 71 % 37 % 63 %
2019 29 % 71 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Bulharsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok BG- Bulharsko - Európska únia
2007 29,22 %
2009 38,99 % 42,97 %
2014 35,84 % 42,61 %
2019 32,64 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament