Počet křesel podle politických skupin - 1999-2004 Francie - Končící parlament

Pruhový graf

Celkem křesel

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
 • PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
 • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PPE-DE 21
PSE 18
ELDR 1
GUE/NGL 15
Verts/ALE 9
UEN 4
EDD 9
NI 10

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
 • PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
 • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament

Rozdělení vnitrostátních stran a politických skupin - 1999-2004 Francie - Končící parlament

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Vnitrostátní strany
PPE-DE
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Křesel
PS 17
UMP 15
Ind 11
VERTS 9
CPNT 6
UDF 6
FN 5
MPF 4
LO 3
PCF 3
LCR 2
MRC 2
RPF 2
PR 1
PRG 1
21 18 1 15 9 4 9 10 87

Vnitrostátní strany

 • PS - Parti Socialiste
 • UMP - Union pour un Mouvement Populaire
 • Ind - Independent
 • VERTS - Europe Écologie - Les Verts
 • CPNT - Chasse, Pêche, Nature, Traditions
 • UDF - Union pour la Démocratie Française
 • FN - Front National
 • MPF - Mouvement pour la France
 • LO - Lutte Ouvrière
 • PCF - Parti Communiste Français
 • LCR - Ligue Communiste Révolutionnaire
 • MRC - Mouvement Républicain et Citoyen
 • RPF - Rassemblement pour la France
 • PR - Parti Radical
 • PRG - Parti Radical de Gauche

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
 • PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
 • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 21
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu 18
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 15
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 9
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností 9
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Skupina Unie pro Evropu národů 4
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PR Parti Radical 1
NI - Nezařazení poslanci 10
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament