Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Belgija - Glasački kolegij nizozemskog govornog područja - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 1
Zeleni/ESS 1
Renew Europe 2
EPP 2
ECR 3
ID 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Belgija - Glasački kolegij nizozemskog govornog područja - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
N-VA 3
VI.Belang 3
CD&V 2
Open VLD 2
Groen! 1
Vooruit 1
2 1 3 2 0 1 3 0 12

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ECR - Europski konzervativci i reformisti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
VI.Belang Vlaams Belang 3
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Vooruit 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Groen! 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament