EU-valgresultater 2024

Nuværende parlament i tal

Den Europæiske Union

Konstituerende møde 2. juli 2019 Den Europæiske Union

Pladser
Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet
Politiske grupper Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 182
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 74
ID - Identitet og Demokrati 73
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 62
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 41
NI - Løsgængere 57

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Se alle detaljer

Udgående parlament (per april 2024) Den Europæiske Union

Pladser
Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet
Politiske grupper Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 177
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 140
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 102
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 72
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 68
ID - Gruppen Identitet og Demokrati 59
The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL 37
NI - Løsgængere 50

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Se alle detaljer