EU-valgresultater 2024

Information Icon

Disclaimer

The Parliament publishes results using official data coming in from national authorities and only takes into account changes in group membership - including elected MEPs moving from one to another - that are officially communicated to the responsible services by the parties concerned. The composition of the new legislature will be formalised on 16 July during the constitutive session of the European Parliament.

Live-resultater - 11.07.24

11.07.24 - 08:54
Alle tider er GMT+2

Europa-Parlamentet 2024 - 2029 Foreløbige resultater

Politiske grupper Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 188
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 136
Patriots for Europe - Patriots for Europe 84
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 78
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 77
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 53
The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Løsgængere 12
Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament 21
Pladser i alt
Foreløbig

Europa-Parlamentets sammensætning baseret på foreliggende foreløbige eller endelige nationale resultater offentliggjort efter valghandlingernes afslutning i samtlige medlemsstater, baseret på strukturen i det afgående Parlament.

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • Patriots for Europe - Patriots for Europe
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Løsgængere
  • Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet

Den Europæiske Union

Resultattype:

Skøn: Aggregeret tal udarbejdet af Verian ud fra foreliggende nationale prognoser og rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter valghandlingens afslutning, fra veletablerede og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Fremskrivning: Fremskrivningen af Europa-Parlamentets sammensætning er et skøn udarbejdet af Verian ved aggregering af foreliggende valgresultater, prognoser og rundspørgedata, der er offentliggjort i medlemsstaterne efter valghandlingens afslutning. Fremskrivningen er baseret på strukturen i det afgående Parlament og er ikke bestemmende for sammensætningen af det nyvalgte Parlament.

Foreløbig: Europa-Parlamentets sammensætning baseret på foreliggende foreløbige eller endelige nationale resultater offentliggjort efter valghandlingernes afslutning i samtlige medlemsstater, baseret på strukturen i det afgående Parlament.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de optalte stemmer.

Endelige resultater: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed efter optælling af samtlige stemmer.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og godkendt af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet

04.07.24 - 12:41
Alle tider er GMT+2

Valgdeltagelse pr. land (%) Foreløbige resultater

Valgdeltagelse pr. land i procentpoint
Land Procentdel (%)
Den Europæiske Union 51,05 %
Belgien 89,01 %
Bulgarien 33,78 %
Cypern 58,86 %
Danmark 58,25 %
Estland 37,60 %
Finland 40,40 %
Frankrig 51,49 %
Grækenland 41,39 %
Irland 50,65 %
Italien 48,31 %
Kroatien 21,35 %
Letland 33,82 %
Litauen 28,35 %
Luxembourg 82,29 %
Malta 73,00 %
Nederlandene 46,18 %
Polen 40,65 %
Portugal 36,63 %
Rumænien 52,42 %
Slovakiet 34,38 %
Slovenien 41,80 %
Spanien 49,21 %
Sverige 53,39 %
Tjekkiet 36,45 %
Tyskland 64,74 %
Ungarn 59,46 %
Østrig 56,25 %
Se alle detaljer