EU-valgresultater 2024

Konstituerende møde - 18.07.24

16.07.24 - 15:01
Alle tider er GMT+2

Europa-Parlamentet 2024 - 2029 Konstituerende møde

Politiske grupper Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 188
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 136
Patriots - Patriots for Europe 84
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 78
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 77
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 53
The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Løsgængere 33
Pladser i alt

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • Patriots - Patriots for Europe
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Løsgængere
  • Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet

Den Europæiske Union

Resultattype:

Skøn: Aggregeret tal udarbejdet af Verian ud fra foreliggende nationale prognoser og rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter valghandlingens afslutning, fra veletablerede og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Fremskrivning: Fremskrivningen af Europa-Parlamentets sammensætning er et skøn udarbejdet af Verian ved aggregering af foreliggende valgresultater, prognoser og rundspørgedata, der er offentliggjort i medlemsstaterne efter valghandlingens afslutning. Fremskrivningen er baseret på strukturen i det afgående Parlament og er ikke bestemmende for sammensætningen af det nyvalgte Parlament.

Foreløbig: Europa-Parlamentets sammensætning baseret på foreliggende foreløbige eller endelige nationale resultater offentliggjort efter valghandlingernes afslutning i samtlige medlemsstater, baseret på strukturen i det afgående Parlament.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de optalte stemmer.

Endelige resultater: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed efter optælling af samtlige stemmer.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og godkendt af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende møde: Valgresultaterne som officielt bekendtgjort af det nyvalgte Europa-Parlament efter valgs prøvelse af de valgte medlemmer.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste plenarmøde i indeværende valgperiode.

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet

15.07.24 - 18:33
Alle tider er GMT+2

Valgdeltagelse pr. land (%) Foreløbige resultater

Valgdeltagelse pr. land i procentpoint
Land Procentdel (%)
Den Europæiske Union 51,05 %
Belgien 89,01 %
Bulgarien 33,78 %
Cypern 58,86 %
Danmark 58,25 %
Estland 37,60 %
Finland 40,40 %
Frankrig 51,49 %
Grækenland 41,39 %
Irland 50,65 %
Italien 48,31 %
Kroatien 21,35 %
Letland 33,82 %
Litauen 28,35 %
Luxembourg 82,24 %
Malta 73,00 %
Nederlandene 46,18 %
Polen 40,65 %
Portugal 36,63 %
Rumænien 52,42 %
Slovakiet 34,38 %
Slovenien 41,80 %
Spanien 49,21 %
Sverige 53,39 %
Tjekkiet 36,45 %
Tyskland 64,74 %
Ungarn 59,46 %
Østrig 56,25 %
Se alle detaljer