Pobierz arkusze danych

Dane wyborcze dotyczące wszystkich wyborów europejskich od 1979 r. są dostępne do pobrania w różnych formatach poniżej.

Uwaga: dokumenty do pobrania są opatrzone podpisem elektronicznym. Podpisy można zweryfikować certyfikatem, który też można zweryfikować następującym łańcuchem certyfikatów.

Dane dotyczące wyborów europejskich w 2024 r. zostaną udostępnione 9 czerwca. Strona będzie stopniowo aktualizowana do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników przez krajowe organy wyborcze aż do pierwszego posiedzenia nowo wybranego Parlamentu Europejskiego.

Dane historyczne: Wybory europejskie 1979–2019