Zetels per politieke fractie - 1994-1999 België - Constituerende vergadering

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • PSE - Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
 • GUE - Confederale Fractie Europees Unitair Links
 • FE - Fractie Forza Europa
 • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
 • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
 • ARE - Fractie Europese Radicale Alliantie
 • EDN - Fractie Europa van Nationale Staten (Coördinatiegroep)
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE 6
PPE 7
ELDR 6
V 2
ARE 1
NI 3

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • PSE - Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
 • GUE - Confederale Fractie Europees Unitair Links
 • FE - Fractie Forza Europa
 • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
 • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
 • ARE - Fractie Europese Radicale Alliantie
 • EDN - Fractie Europa van Nationale Staten (Coördinatiegroep)
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 1994-1999 België - Constituerende vergadering

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
NI
Zetels
CVP 4
PS 3
SP 3
VLD 3
PRL 2
PSC 2
Vl.Blok 2
Agalev 1
CSP-EVP 1
Ecolo 1
FN 1
PRL/FDF 1
VU 1
Andere partijen F. 0
6 7 6 0 0 0 2 1 0 3 25

Nationale partijen

 • CVP - Christelijke Volkspartij
 • PS - Parti Socialiste
 • SP - Socialistische Partij
 • VLD - Vlaamse Liberalen Demokraten
 • PRL - Parti Réformateur Liberal
 • PSC - Parti Social Chrétien
 • Vl.Blok - Vlaams Blok
 • Agalev - Anders gaan leven
 • CSP-EVP - Christeliche soziale Partei - Europaïsche Volkspartei
 • Ecolo - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • FN - Front National
 • PRL/FDF - Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone
 • VU - Volksunie
 • Andere partijen F. - Andere partijen van Nederlandstalig kiesdistrict

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • PSE - Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
 • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
 • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
 • GUE - Confederale Fractie Europees Unitair Links
 • FE - Fractie Forza Europa
 • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
 • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
 • ARE - Fractie Europese Radicale Alliantie
 • EDN - Fractie Europa van Nationale Staten (Coördinatiegroep)
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSC Parti Social Chrétien 2
CSP-EVP Christeliche soziale Partei - Europaïsche Volkspartei 1
PSE - Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SP Socialistische Partij 3
PS Parti Socialiste 3
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PRL Parti Réformateur Liberal 2
PRL/FDF Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone 1
V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Agalev Anders gaan leven 1
Ecolo Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
ARE - Fractie Europese Radicale Alliantie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VU Volksunie 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Vl.Blok Vlaams Blok 2
FN Front National 1

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Genderverdeling Europarlementariërs per jaar België - Constituerende vergadering

Grafiek

Nationale en Europese genderverdeling van Europarlementariërs naar jaar
België Europese Unie EU
Jaar Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%

Bron: Europees Parlement

Opkomst per jaar België - Definitieve resultaten

Grafiek

Nationale en Europese opkomst per jaar, in procentpunten
Jaar BE- België EU - Europese Unie
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%

Bron: Europees Parlement