Vairākuma kalkulators

14.06.2024. - 11:01
Visi laiki norādīti GMT+2

Sekojiet līdzi tam, kas veidos vairākumu Parlamentā. Provizoriskie rezultāti

Absolūtais vairākums

Atlasiet politiskās grupas un noskaidrojiet, kas varētu veidot vairākumu Parlamentā.

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas

Avots: Eiropas Parlamentam nodrošināja Verian