Rezultati prema državnoj stranci - 2019. – 2024. Hrvatska - Službeni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • HDZ - Hrvatska demokratska zajednica
 • SDP - Socijaldemokratska partija Hrvatske
 • Coal Hrv. Suverenisti - Coalition Hrvatski suverenisti (HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku + Hrvatska konzervativna stranka - HKS + Hrvatska stranka prava de. Ante Starrčević - HSP AS + Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD)
 • Mislav Kolakušić - Independent Mislav Kolakušić
 • ŽIVI ZID - Živi zid
 • Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) - Coalition Amsterdamska koalicija (Hrvatski laburisti + Primorsko goranski savez + Hrvatska stranka umirovljenika + Istarski demokratski sabor + Hrvatska seljačka stranka + Građansko-liberalni savez + Demokrati)
 • MOST - Most nezavisnih lista
 • Marijana Petir - Independent Marijana Petir
 • Coal (NHR + HSP) - Coalition (Neovisni za Hrvatsku + Hrvatska Stranka Prava)
 • HNS - Hrvatska narodna stranka
 • START - Stranka antikorupcije, razvoja i transparentnosti
 • Bandić Milan 365 - Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
 • Coal. Zelena ljevica - Coalition Zelena ljevica (Možemo! - politička platforma + Nova ljevica + Održivi razvoj Hrvatske - ORaH)
 • Coal (PAMETNO + UK) - Coalition (Pametno + Unija Kvarnera coalition)
 • Ostale stranke - Ostale stranke
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
HDZ - Hrvatska demokratska zajednica 22,72 %
SDP - Socijaldemokratska partija Hrvatske 18,71 %
Coal Hrv. Suverenisti - Coalition Hrvatski suverenisti (HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku + Hrvatska konzervativna stranka - HKS + Hrvatska stranka prava de. Ante Starrčević - HSP AS + Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD) 8,52 %
Mislav Kolakušić - Independent Mislav Kolakušić 7,89 %
ŽIVI ZID - Živi zid 5,66 %
Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) - Coalition Amsterdamska koalicija (Hrvatski laburisti + Primorsko goranski savez + Hrvatska stranka umirovljenika + Istarski demokratski sabor + Hrvatska seljačka stranka + Građansko-liberalni savez + Demokrati) 5,19 %
MOST - Most nezavisnih lista 4,67 %
Marijana Petir - Independent Marijana Petir 4,40 %
Coal (NHR + HSP) - Coalition (Neovisni za Hrvatsku + Hrvatska Stranka Prava) 4,37 %
HNS - Hrvatska narodna stranka 2,60 %
START - Stranka antikorupcije, razvoja i transparentnosti 2,02 %
Bandić Milan 365 - Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti 1,97 %
Coal. Zelena ljevica - Coalition Zelena ljevica (Možemo! - politička platforma + Nova ljevica + Održivi razvoj Hrvatske - ORaH) 1,79 %
Coal (PAMETNO + UK) - Coalition (Pametno + Unija Kvarnera coalition) 1,40 %
Ostale stranke - Ostale stranke 8,09 %

Izvor: Europski parlament

Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 3
Renew Europe 1
EPP 4
ECR 1
NI 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
HDZ 22,72 % 4
SDP 18,71 % 3
Coal Hrv. Suverenisti 8,52 % 1
Mislav Kolakušić 7,89 % 1
ŽIVI ZID 5,66 % 1
Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) 5,19 % 1
MOST 4,67 % 0
Marijana Petir 4,40 % 0
Coal (NHR + HSP) 4,37 % 0
HNS 2,60 % 0
START 2,02 % 0
Bandić Milan 365 1,97 % 0
Coal. Zelena ljevica 1,79 % 0
Coal (PAMETNO + UK) 1,40 % 0
Ostale stranke 8,09 % 0
100,00 % 4 3 1 1 0 0 0 2 11

Državne stranke

 • HDZ - Hrvatska demokratska zajednica
 • SDP - Socijaldemokratska partija Hrvatske
 • Coal Hrv. Suverenisti - Coalition Hrvatski suverenisti (HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku + Hrvatska konzervativna stranka - HKS + Hrvatska stranka prava de. Ante Starrčević - HSP AS + Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD)
 • Mislav Kolakušić - Independent Mislav Kolakušić
 • ŽIVI ZID - Živi zid
 • Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) - Coalition Amsterdamska koalicija (Hrvatski laburisti + Primorsko goranski savez + Hrvatska stranka umirovljenika + Istarski demokratski sabor + Hrvatska seljačka stranka + Građansko-liberalni savez + Demokrati)
 • MOST - Most nezavisnih lista
 • Marijana Petir - Independent Marijana Petir
 • Coal (NHR + HSP) - Coalition (Neovisni za Hrvatsku + Hrvatska Stranka Prava)
 • HNS - Hrvatska narodna stranka
 • START - Stranka antikorupcije, razvoja i transparentnosti
 • Bandić Milan 365 - Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
 • Coal. Zelena ljevica - Coalition Zelena ljevica (Možemo! - politička platforma + Nova ljevica + Održivi razvoj Hrvatske - ORaH)
 • Coal (PAMETNO + UK) - Coalition (Pametno + Unija Kvarnera coalition)
 • Ostale stranke - Ostale stranke

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
HDZ Hrvatska demokratska zajednica 4
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske 3
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal Hrv. Suverenisti Coalition Hrvatski suverenisti (HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku + Hrvatska konzervativna stranka - HKS + Hrvatska stranka prava de. Ante Starrčević - HSP AS + Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD) 1
Renew Europe - Renew Europe group 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) Coalition Amsterdamska koalicija (Hrvatski laburisti + Primorsko goranski savez + Hrvatska stranka umirovljenika + Istarski demokratski sabor + Hrvatska seljačka stranka + Građansko-liberalni savez + Demokrati) 1
NI - Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ŽIVI ZID Živi zid 1
Mislav Kolakušić Independent Mislav Kolakušić 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Hrvatska Europska unija EU
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2009 33 % 67 % 35 % 65 %
2014 45 % 55 % 37 % 63 %
2019 36 % 64 % 41 % 59 %

Izvor: Europski parlament

Odaziv prema godini Hrvatska - Konačni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina HR- Hrvatska EU - Europska unija
2013 20,84 %
2014 25,24 % 42,61 %
2019 29,85 % 50,66 %

Izvor: Europski parlament