Mandaty według grup politycznych - 1999-2004 Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PPE-DE 6
PSE 5
ELDR 5
Verts/ALE 7
TDI 2

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 1999-2004 Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe
PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
TDI
EDD
NI
Mandaty
CVP 3
ECOLO 3
PS 3
VLD 3
AGALEV 2
PRL-FDF 2
SP 2
VU-ID21 2
Vl. Blok 2
CSP 1
MCC 1
PSC 1
Inne partie F. 0
6 5 5 7 0 0 2 0 0 25

Partie krajowe

 • CVP - Christelijke Volkspartij
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • PS - Parti Socialiste
 • VLD - Vlaamse Liberalen Demokraten
 • AGALEV - Anders gaan leven
 • PRL-FDF - Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone
 • SP - Socialistische Partij
 • VU-ID21 - Integrale Democratie voor de 21ste eeuw
 • Vl. Blok - Vlaams Blok
 • CSP - Christeliche soziale Partei
 • MCC - Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • PSC - Parti Social Chrétien
 • Inne partie F. - Inne partie z niderlandzkojęzycznego okręgu wyborczego

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
 • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
AGALEV Anders gaan leven 2
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 3
VU-ID21 Integrale Democratie voor de 21ste eeuw 2
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CVP Christelijke Volkspartij 3
PSC Parti Social Chrétien 1
MCC Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SP Socialistische Partij 2
PS Parti Socialiste 3
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PRL-FDF Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone 2
TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Vl. Blok Vlaams Blok 2

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Rozkład płci posłów do PE w latach Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

Wykres

Krajowy i europejski rozkład płci posłów do PE według roku
Belgia Unia Europejska UE
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%

Źródło: Parlament Europejski

Frekwencja według roku Belgia - Wyniki końcowe

Wykres

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok BE- Belgia UE - Unia Europejska
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%

Źródło: Parlament Europejski