Mandaty według grup politycznych - 1994-1999 Belgia - Ustępujący Parlament

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UPE - Grupa Unia dla Europy
 • V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim
 • ARE - Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego
 • I-EDN - Grupa Niezaleznych na rzecz Europy Narodów
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PSE 6
PPE 7
ELDR 6
V 2
ARE 1
NI 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UPE - Grupa Unia dla Europy
 • V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim
 • ARE - Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego
 • I-EDN - Grupa Niezaleznych na rzecz Europy Narodów
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 1994-1999 Belgia - Ustępujący Parlament

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Mandaty
CVP 4
PS 3
SP 3
VLD 3
PRL 2
PSC 2
Vl.Blok 2
Agalev 1
CSP 1
Ecolo 1
FN 1
PRL/FDF 1
VU 1
6 7 6 0 0 2 1 0 3 25

Partie krajowe

 • CVP - Christelijke Volkspartij
 • PS - Parti Socialiste
 • SP - Socialistische Partij
 • VLD - Vlaamse Liberalen Demokraten
 • PRL - Parti Réformateur Liberal
 • PSC - Parti Social Chrétien
 • Vl.Blok - Vlaams Blok
 • Agalev - Anders gaan leven
 • CSP - Christeliche soziale Partei
 • Ecolo - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • FN - Front National
 • PRL/FDF - Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone
 • VU - Volksunie

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
 • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
 • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • UPE - Grupa Unia dla Europy
 • V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim
 • ARE - Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego
 • I-EDN - Grupa Niezaleznych na rzecz Europy Narodów
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSC Parti Social Chrétien 2
CSP Christeliche soziale Partei 1
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SP Socialistische Partij 3
PS Parti Socialiste 3
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PRL Parti Réformateur Liberal 2
PRL/FDF Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone 1
V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Agalev Anders gaan leven 1
Ecolo Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
ARE - Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VU Volksunie 1
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Vl.Blok Vlaams Blok 2
FN Front National 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski