Mandati prema klubovima zastupnika - 1994. – 1999. Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
 • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
 • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
 • GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice
 • FE - Klub zastupnika Forza Europa
 • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
 • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
 • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
 • EDN - Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina)
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 22
PPE 30
ELDR 2
GUE 9
ARE 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
 • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
 • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
 • GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice
 • FE - Klub zastupnika Forza Europa
 • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
 • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
 • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
 • EDN - Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina)
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 1994. – 1999. Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
NI
Mandati
PP 28
PSOE 22
IU 5
IU-IPC 4
CDC 2
CN-CC 1
PNV 1
UDC 1
Ostale stranke 0
22 30 2 9 0 0 0 1 0 0 64

Državne stranke

 • PP - Partido Popular
 • PSOE - Partido Socialista Obrero Español
 • IU - Izquierda Unida
 • IU-IPC - Iniciativa per Catalunya
 • CDC - Convergencia Democràtica Catalunya
 • CN-CC - Coalicion Nacionalista-Coalición Canaria
 • PNV - Partido Nacionalista Vasco
 • UDC - Uniò Democràtica Catalunya
 • Ostale stranke - Ostale stranke

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
 • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
 • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
 • GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice
 • FE - Klub zastupnika Forza Europa
 • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
 • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
 • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
 • EDN - Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina)
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 30
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PP Partido Popular 28
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 22
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSOE Partido Socialista Obrero Español 22
GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IU Izquierda Unida 5
IU-IPC Iniciativa per Catalunya 4
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CDC Convergencia Democràtica Catalunya 2
ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CN-CC Coalicion Nacionalista-Coalición Canaria 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Španjolska Europska unija EU
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1989 15 % 85 % 19 % 81 %
1994 33 % 67 % 26 % 74 %
1999 35 % 65 % 30 % 70 %
2004 25 % 75 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 41 % 59 % 37 % 63 %
2019 47 % 53 % 41 % 59 %

Izvor: Europski parlament

Odaziv prema godini Španjolska - Konačni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina ES- Španjolska EU - Europska unija
1987 68,52 %
1989 54,71 % 58,41 %
1994 59,14 % 56,67 %
1999 63,05 % 49,51 %
2004 45,14 % 45,47 %
2009 44,87 % 42,97 %
2014 43,81 % 42,61 %
2019 60,73 % 50,66 %

Izvor: Europski parlament