Rezultati prema državnoj stranci - 2009. – 2014. Poljska - Konačni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • PO - Platforma Obywatelska
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • SLD-UP - Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Ostale stranke - Ostale stranke
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
PO - Platforma Obywatelska 44,43 %
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 27,40 %
SLD-UP - Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 12,34 %
PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe 7,01 %
Ostale stranke - Ostale stranke 8,82 %

Izvor: Europski parlament

Mandati prema klubovima zastupnika - 2009. – 2014. Poljska - Konstituirajuća sjednica

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP 28
S&D 7
ECR 15

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2009. – 2014. Poljska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
ALDE
Verts/ALE
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Mandati
PO 44,43 % 25
PiS 27,40 % 15
SLD-UP 12,34 % 7
PSL 7,01 % 3
Ostale stranke 8,82 % 0
100,00 % 28 7 0 0 15 0 0 0 50

Državne stranke

 • PO - Platforma Obywatelska
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • SLD-UP - Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Ostale stranke - Ostale stranke

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • NI - Nezavisni zastupnici

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 28
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PO Platforma Obywatelska 25
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 3
ECR - Europski konzervativci i reformisti 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PiS Prawo i Sprawiedliwość 15
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SLD-UP Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 7

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Poljska - Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Poljska Europska unija EU
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 15 % 85 % 31 % 69 %
2009 22 % 78 % 35 % 65 %
2014 24 % 76 % 37 % 63 %
2019 35 % 65 % 41 % 59 %

Izvor: Europski parlament

Odaziv prema godini Poljska - Konačni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina PL- Poljska EU - Europska unija
2004 20,87 % 45,47 %
2009 24,53 % 42,97 %
2014 23,83 % 42,61 %
2019 45,68 % 50,66 %

Izvor: Europski parlament