Počet křesel podle politických skupin - 1994-1999 Francie - Ustavující zasedání

Pruhový graf

Celkem křesel

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE - Konfederace Evropské sjednocené levice
 • FE - Skupina Forza Europa
 • RDE - Skupina evropské demokratické levice
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • ARE - Skupina evropské radikální aliance
 • EDN - Skupina Evropa národů (koordinační skupina)
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE 15
PPE 13
ELDR 1
GUE 7
RDE 14
ARE 13
EDN 13
NI 11

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE - Konfederace Evropské sjednocené levice
 • FE - Skupina Forza Europa
 • RDE - Skupina evropské demokratické levice
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • ARE - Skupina evropské radikální aliance
 • EDN - Skupina Evropa národů (koordinační skupina)
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament

Rozdělení vnitrostátních stran a politických skupin - 1994-1999 Francie - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Vnitrostátní strany
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
NI
Křesel
RPR 15
PS 14
FN 11
L'autre EU 11
MRG 7
PCF 7
Energie Rad. 6
UDF-PR 5
UDF-CDS 4
UDF-Clubs 2
UDF-Rad. 2
PSD 1
UDF-AD 1
app. PS 1
Ostatní strany 0
15 13 1 7 0 14 0 13 13 11 87

Vnitrostátní strany

 • RPR - Rassemblement pour la République
 • PS - Parti Socialiste
 • FN - Front National
 • L'autre EU - Majorité pour l'Autre Europe
 • MRG - Movement des Radicaux de Gauche
 • PCF - Parti Communiste Français
 • Energie Rad. - Énergie Radicale
 • UDF-PR - Parti républicain
 • UDF-CDS - Centre des démocrates sociaux
 • UDF-Clubs - Fédération nationale des clubs Perspectives et Réalités
 • UDF-Rad. - Parti Radical
 • PSD - Parti social-démocrate
 • UDF-AD - UDF Adhérents Directs
 • app. PS - Apparenté Parti socialiste
 • Ostatní strany - Ostatní strany

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
 • GUE - Konfederace Evropské sjednocené levice
 • FE - Skupina Forza Europa
 • RDE - Skupina evropské demokratické levice
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • ARE - Skupina evropské radikální aliance
 • EDN - Skupina Evropa národů (koordinační skupina)
 • NI - Nezařazení poslanci

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE - Skupina Strany Evropských socialistů 15
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 14
app. PS Apparenté Parti socialiste 1
RDE - Skupina evropské demokratické levice 14
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
RPR Rassemblement pour la République 14
PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie) 13
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UDF-PR Parti républicain 4
UDF-CDS Centre des démocrates sociaux 4
UDF-Clubs Fédération nationale des clubs Perspectives et Réalités 2
UDF-AD UDF Adhérents Directs 1
UDF-Rad. Parti Radical 1
PSD Parti social-démocrate 1
ARE - Skupina evropské radikální aliance 13
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
MRG Movement des Radicaux de Gauche 7
Energie Rad. Énergie Radicale 6
EDN - Skupina Evropa národů (koordinační skupina) 13
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UDF-PR Parti républicain 1
RPR Rassemblement pour la République 1
L'autre EU Majorité pour l'Autre Europe 11
GUE - Konfederace Evropské sjednocené levice 7
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PCF Parti Communiste Français 7
ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UDF-Rad. Parti Radical 1
NI - Nezařazení poslanci 11
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
FN Front National 11

Podle jednacího řádu Parlamentu se politická skupina skládá nejméně z 23 poslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Francie - Ustavující zasedání

Graf

Vnitrostátní a evropská Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Francie Evropská unie EU
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 22 % 78 % 16 % 84 %
1984 21 % 79 % 18 % 82 %
1989 23 % 77 % 19 % 81 %
1994 30 % 70 % 26 % 74 %
1999 40 % 60 % 30 % 70 %
2004 45 % 55 % 31 % 69 %
2009 44 % 56 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Zdroj: Evropský parlament

Volební účast podle roků Francie - Konečné výsledky

Graf

Vnitrostátní a evropská volební účast podle roků, v procentních bodech
Rok FR- Francie EU - Evropská unie
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %

Zdroj: Evropský parlament