Dalībvalstu partiju un politisko grupu sadalījums - 1979-1984 Aizejošais Parlaments

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Vietas kopā
BE
1,61%
 • PS
  0,92
 • SP
  0,69
2,30%
 • CVP-EVP
  1,61
 • PSC-PPE
  0,69
0,00%
0,00%
0,92%
 • PRL
  0,46
 • PVV-ELD
  0,46
0,00%
0,46%
 • VU
  0,23
 • FDF-RW
  0,23
0,23%
 • FDF-RW
  0,23
5,53%
DE
8,06%
 • SPD
  8,06
9,68%
 • CDU
  7,83
 • CSU
  1,84
0,00%
0,00%
0,92%
 • F.D.P
  0,92
0,00%
0,00%
0,00%
18,66%
DK
0,92%
 • S
  0,69
 • Siumut
  0,23
0,23%
 • CD
  0,23
0,46%
 • KF
  0,46
0,23%
 • SF
  0,23
0,69%
 • V
  0,69
0,23%
 • KF
  0,23
0,92%
 • FolkB
  0,92
0,00%
3,69%
EL
2,30%
 • PASOK
  2,30
1,84%
 • ND
  1,84
0,00%
0,92%
 • KKE
  0,92
0,00%
0,00%
0,00%
0,46%
 • KO.DI.SO
  0,23
 • KP
  0,23
5,53%
FR
5,30%
 • PS
  4,84
 • MRG
  0,23
 • UFE
  0,23
2,07%
 • UFE
  2,07
0,00%
4,38%
 • PCF
  4,38
3,46%
 • UFE
  3,46
3,46%
 • DIFE
  3,46
0,00%
0,00%
18,66%
IE
0,92%
 • Lab.
  0,92
0,92%
 • FG
  0,92
0,00%
0,00%
0,23%
 • Ind.
  0,23
1,15%
 • FF
  1,15
0,23%
 • Ind.
  0,23
0,00%
3,46%
IT
3,23%
 • PSI
  2,07
 • PSDI
  0,92
 • PR
  0,23
6,91%
 • DC
  6,68
 • SVP
  0,23
0,00%
5,53%
 • PCI
  4,38
 • Ind. Sin.
  1,15
1,15%
 • PLI
  0,69
 • PRI
  0,46
0,00%
0,92%
 • PR
  0,46
 • DP
  0,23
 • PDUP
  0,23
0,92%
 • MSI-DN
  0,92
18,66%
LU
0,23%
 • POSL
  0,23
0,69%
 • PCS
  0,69
0,00%
0,00%
0,46%
 • DP
  0,46
0,00%
0,00%
0,00%
1,38%
NL
2,07%
 • PvdA
  2,07
2,30%
 • CDA
  2,30
0,00%
0,00%
0,92%
 • VVD
  0,92
0,00%
0,00%
0,46%
 • D66
  0,46
5,76%
UK
3,92%
 • Lab.
  3,69
 • SDLP
  0,23
0,00%
14,06%
 • Cons.
  13,82
 • UUP
  0,23
0,00%
0,00%
0,23%
 • SNP
  0,23
0,23%
 • Lab.
  0,23
0,23%
 • DUP
  0,23
18,66%

Avots: Eiropas Parlaments