Rozdělení vnitrostátních stran a politických skupin - 1989-1994 Ustavující zasedání

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin Evropského parlamentu
Země
S
PPE
LDR
ED
V
GUE
RDE
DR
CG
ARC
NI
Celkový počet křesel
BE
1,54 %
 • PS
  0,97
 • SP
  0,58
1,35 %
 • CVP
  0,97
 • PSC
  0,39
0,77 %
 • PRL
  0,39
 • PVV
  0,39
0,00 %
0,58 %
 • ECOLO
  0,39
 • Agalev
  0,19
0,00 %
0,00 %
0,19 %
 • VI. Blok
  0,19
0,00 %
0,19 %
 • VU
  0,19
0,00 %
4,63 %
DE
5,98 %
 • SPD
  5,98
6,18 %
 • CDU
  4,83
 • CSU
  1,35
0,77 %
 • F.D.P
  0,77
0,00 %
1,54 %
 • Grüne
  1,54
0,00 %
0,00 %
1,16 %
 • REP
  1,16
0,00 %
0,00 %
0,00 %
15,64 %
DK
0,77 %
 • S
  0,77
0,39 %
 • CD
  0,39
0,58 %
 • V
  0,58
0,39 %
 • KF
  0,39
0,00 %
0,19 %
 • SF
  0,19
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,77 %
 • FolkB.
  0,77
0,00 %
3,09 %
EL
1,74 %
 • PA.SO.K.
  1,74
1,93 %
 • N.D.
  1,93
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,19 %
 • SYN
  0,19
0,19 %
 • DI.ANA
  0,19
0,00 %
0,58 %
 • SYN
  0,58
0,00 %
0,00 %
4,63 %
ES
5,21 %
 • PSOE
  4,63
 • PSC
  0,58
3,09 %
 • PP
  2,90
 • CiU
  0,19
1,16 %
 • CDS
  0,97
 • CiU
  0,19
0,00 %
0,19 %
 • IP
  0,19
0,77 %
 • IU
  0,77
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,39 %
 • EA
  0,19
 • PA
  0,19
0,77 %
 • Agr. Ruiz-Mateos
  0,39
 • HB
  0,19
 • CN
  0,19
11,58 %
FR
4,25 %
 • PS
  3,47
 • app. PS
  0,39
 • MRG
  0,19
 • s.e.
  0,19
1,16 %
 • CDS
  0,77
 • s.e.
  0,19
 • UDF
  0,19
2,51 %
 • PR
  0,97
 • UDF
  0,58
 • Rad
  0,39
 • CNI
  0,19
 • UDF-Clubs P.
  0,19
 • UDF-PSD
  0,19
0,00 %
1,54 %
 • Les Verts
  1,54
0,00 %
2,51 %
 • RPR
  2,32
 • CNI
  0,19
1,93 %
 • FN
  1,93
1,35 %
 • PCF
  1,35
0,19 %
 • Verts - UPC
  0,19
0,19 %
 • s.e.
  0,19
15,64 %
IE
0,19 %
 • Lab.
  0,19
0,77 %
 • FG
  0,77
0,39 %
 • Ind.
  0,19
 • PD
  0,19
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,16 %
 • FF
  1,16
0,00 %
0,19 %
 • WP
  0,19
0,19 %
 • Ind.
  0,19
0,00 %
2,90 %
IT
2,70 %
 • PSI
  2,32
 • PSDI
  0,39
5,21 %
 • DC
  5,02
 • SVP
  0,19
0,58 %
 • PRI
  0,39
 • PRI-PLI-Fed
  0,19
0,00 %
1,35 %
 • Verdi
  0,58
 • ARCOB
  0,39
 • DP
  0,19
 • L.A.DROGA
  0,19
4,25 %
 • PCI
  4,25
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,58 %
 • LL
  0,39
 • UV-PSdA
  0,19
0,97 %
 • MSI-DN
  0,77
 • PRI-PLI-Fed
  0,19
15,64 %
LU
0,39 %
 • POSL
  0,39
0,58 %
 • PCS
  0,58
0,19 %
 • DP
  0,19
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,16 %
NL
1,54 %
 • PvdA
  1,54
1,93 %
 • CDA
  1,93
0,77 %
 • VVD
  0,58
 • D66
  0,19
0,00 %
0,39 %
 • Regenboog/CPN
  0,19
 • Regenboog/PPR
  0,19
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,19 %
 • SGP
  0,19
4,83 %
PT
1,54 %
 • PS
  1,54
0,58 %
 • CDS
  0,58
1,74 %
 • PSD
  1,74
0,00 %
0,19 %
 • Verdes
  0,19
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,58 %
 • CDU-PCP
  0,58
0,00 %
0,00 %
4,63 %
UK
8,88 %
 • Lab.
  8,69
 • SDLP
  0,19
0,19 %
 • UUP
  0,19
0,00 %
6,18 %
 • Cons
  6,18
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,19 %
 • SNP
  0,19
0,19 %
 • DUP
  0,19
15,64 %

Zdroj: Evropský parlament