Ustavující zasedání - 23. 7. 2024

23. 7. 2024 - 11:07
Všechny časy jsou GMT+2

Evropský parlament 2024–2029 Ustavující zasedání

Politické skupiny Počet křesel
ELS - Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 188
S&D - Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu 136
PfE - Patriots for Europe 84
ECR - Skupina Evropských konzervativců a reformistů 78
Renew Europe - Skupina Renew Europe 77
Zelení/ESA - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 53
The Left - Levice v Evropském parlamentu - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Nezařazení poslanci 33
Celkový počet křesel

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • ELS - Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
  • S&D - Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
  • PfE - Patriots for Europe
  • ECR - Skupina Evropských konzervativců a reformistů
  • Renew Europe - Skupina Renew Europe
  • Zelení/ESA - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • The Left - Levice v Evropském parlamentu - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Nezařazení poslanci
  • Ostatní - Nově zvolení poslanci, kteří nepatří k žádné z politických skupin bývalého Parlamentu ani k nezařazeným poslancům

Zdroj: údaje Evropskému parlamentu poskytla agentura Verian

Řecko

Typ výsledků:

Odhady: Souhrn připravený společností Verian vycházející z dostupných vnitrostátních odhadů nebo údajů o hlasování vyplývajících z voleb a zveřejněných v daném členském státě po ukončení hlasování, vycházejících ze známých a spolehlivých vnitrostátních průzkumů veřejného mínění.

Předpoklad: Předpokládané složení Evropského parlamentu je odhadem jeho složení vyplývajícího z voleb, které vytvořila společnost Verian jako souhrn dostupných volebních výsledků, odhadů nebo údajů o volbách zveřejněných v členských státech po ukončení hlasování. Projekce vychází ze struktury končícího Parlamentu a není přesnou předpovědí složení nově zvoleného Parlamentu.

Prozatímní: Složení Evropského parlamentu na základě dostupných prozatímních nebo konečných vnitrostátních výsledků zveřejněných po ukončení hlasování ve všech členských státech na základě struktury končícího Parlamentu.

Prozatímní výsledky: První výsledky předložené oficiálním volebním orgánem členského státu na základě procenta sečtených hlasů.

Konečné výsledky: Výsledky zveřejněné oficiálním volebním orgánem členského státu po sečtení všech hlasů.

Oficiální výsledky: Definitivní výsledky vyhlášené oficiálním volebním orgánem členského státu a potvrzené vnitrostátním zákonodárným orgánem.

Ustavující zasedání: Výsledky oficiálně oznámené nově zvoleným Evropským parlamentem po ověření kritérií způsobilosti jeho poslanců.

Končící parlament: Evropský parlament uspořádán jako při posledním parlamentním zasedání stávajícího zákonodárného orgánu.

Zdroj: údaje Evropskému parlamentu poskytla agentura Verian

15. 7. 2024 - 18:33
Všechny časy jsou GMT+2

Volební účast podle zemí Prozatímní výsledky

Volební účast podle zemí v procentních bodech
Země Procentní podíl (%)
Evropská unie 51,05 %
Belgie 89,01 %
Bulharsko 33,78 %
Česko 36,45 %
Dánsko 58,25 %
Estonsko 37,60 %
Finsko 40,40 %
Francie 51,49 %
Chorvatsko 21,35 %
Irsko 50,65 %
Itálie 48,31 %
Kypr 58,86 %
Litva 28,35 %
Lotyšsko 33,82 %
Lucembursko 82,24 %
Maďarsko 59,46 %
Malta 73,00 %
Německo 64,74 %
Nizozemsko 46,18 %
Polsko 40,65 %
Portugalsko 36,63 %
Rakousko 56,25 %
Rumunsko 52,42 %
Řecko 41,39 %
Slovensko 34,38 %
Slovinsko 41,80 %
Španělsko 49,21 %
Švédsko 53,39 %
Zobrazit všechny podrobnosti